27.03.2024 15:10

Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Gminy Michałowice 2023-2040

333
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2023-2040. Konsultacje trwają od 27 marca do 10 maja 2024 roku.

Strategia rozwoju gminy to podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Tak rozumiana strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisywać podejście zintegrowane, określać obszary, cele i działania polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat.

O przyszłości naszej gminy rozmawialiśmy na spotkaniach z mieszkańcami. Została opracowana pewna wizję, według której  gmina Michałowice jest kameralnym miejscem do życia samoświadomej, aktywnej lokalnej społeczności. Dobre i aktywne relacje sąsiedzkie mają bazować na zbliżonych oczekiwaniach i aspiracjach, utożsamiając się jednocześnie z historią miejsca i dziedzictwem pokoleń. Ważne jest, żeby otoczenie przestrzenne było wygodne, funkcjonalne i dobrze zaprojektowane, a sama gmina spełnia najwyższe standardy cywilizacyjne i środowiskowe.

Wizja gminy Michałowice stanowi punkt odniesienia dla wszelkich działań o znaczeniu rozwojowym oraz zmierzających do zachowania specyficznego charakteru wspólnoty samorządowej. W oparciu o nią w projekcie strategii na lata 2023-2040 zostały formułowane cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań strategicznych.

 Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy:

  • 24 kwietnia br. o godz.18:00 odbędzie się  otwarte spotkanie konsultacyjne, w Urzędzie Gminy Michałowice. 
  • do 10 maja br. na można składać uwagi i opinie dotyczące projektu (na formularzu poniżej; wysyłając e-mailem na adres strategia|michalowice.pl| |strategia|michalowice.pl; pocztą na adres urzędu gminy, podczas spotkania otwartego)
  • z projektem można zapoznać się także w urzędzie gminy, w Punkcie Informacyjnym na parterze w godz: 9:00-15:30 (pon.-czw.) i 9:00-13:30 (pt)

 

 

grafika przentujaca zaproszenie

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także