08.03.2021 10:15

Lokalny Program Osłonowy "Gmina bez smogu"

184
Lokalny Program Osłonowy to program wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, którzy w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na niskoemisyjny ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu.

LPO jest programem wieloletnim. Czas realizacji pierwszej edycji programu 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2023 r.

Pomoc można uzyskać, gdy dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

  • 3855,50 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 2640,00 zł - w przypadku gospodarstwa wieloosobowego


Program przewidziany jest dla mieszkańców naszej gminy, którzy po 1 lipca 2018 roku trwale zmieniły system ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe w ramach gminnego programu wymiany pieców, w ramach programu „Czyste Powietrze” czy ze środków własnych, lub dokonają takiej inwestycji w czasie trwania programu.

Więcej o programie -https://www.michalowice.pl/lpo

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji