11.03.2019 10:15

Michał Jeżewski ponownie przewodniczącym Zarządu Osiedla Komorów

445

W sobotę, 9 marca w Komorowie odbyło się ogólne zebranie mieszkańców zwołane na podstawie zarządzenia 46/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 lutego, którego celem było wyłonienie nowego zarządu osiedla. Zebraniu przewodniczyła Magdalena Zielińska, pracownik Urzędu Gminy Michałowice. 

Spotkanie odbywało się według ustalonego zarządzeniem harmonogramu: najpierw wybrano wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania, a następnie Michał Jeżewski, dotychczasowy przewodniczący zarządu osiedla złożył sprawozdanie z działalności. Po krótkim omówieniu działań zarządu w kadencji 2015-2019,  wyłoniono komisję wyborczą. Obecni na sali mieszkańcy zgłosili tylko jednego kandydata na przewodniczącego zarządu - Michała Jeżewskiego. W tej sytuacji mieszkańcy głosują "za" lub "przeciw" kandydaturze.

Do głosowania uprawnione były 2973 osoby, na zebraniu obecnych było 115 osób. Komisja wydała 115 kart do głosowania. Do urny wróciło 110, z czego 109 głosów było ważnych. Kandydaturę Michała Jeżewskiego poparło 96 osób, przeciw było 13.

Po wyborach przewodniczącego przystąpiono do procedury wyłaniania kandydatów na członków zarządu osiedla. Do gremium liczącego 6 osób zgłoszono 9 kandydatów. W czasie, gdy komisja przygotowywała karty do głosowania, kandydaci mieli czas na zaprezentowanie siebie i przedstawienie swoich pomysłów przed obecnymi mieszkańcami.

W tym głosowaniu wzięło udział 102 mieszkańców, wszystkie głosy były ważne. Członkami zarządu zostali Łucja Tałandziewicz (74 głosy), Małgorzata Wejtko (73 głosy), Andrzej Jurewicz (72 głosy), Małgorzata Szymańczyk (72 głosy), Anna Ziółkowska (72 głosy) i Dariusz Ogiński (55 głosów).

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także