16.10.2013 00:00

Nadanie nazw rondom
im. rtm. Witolda Pileckiego
i kpt. Henryka Łagodzkiego
oraz poświęcenie nowego skrzydła
Zespołu Szkół w Michałowicach

288
14 października 2013 r. przy i na ul. Szkolnej w Michałowicach odbyły się uroczystości: nadania nazw rondom im. rtm. Witolda Pileckiego – ze skrzyżowaniem z ul. 11 Listopada, im. kpt. Henryka Łagodzkiego – ze skrzyżowaniem z ul. Raszyńską (przy tej ulicy H. Łagodzki mieszkał) oraz poświęcenie nowego skrzydła Zespołu Szkół w Michałowicach. Poświęcenie, przez kardynała Kazimierza Nycza, rozpoczęło apel w Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego – z okazji Dnia Nauczyciela oraz ku czci patrona – w jego rocznicę urodzin i śmierci.
Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (też przy ul. Szkolnej), koncelebrowaną przez kardynała, metropolitę warszawskiego Kazimierza Nycza.

W kościele kardynała przywitali wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz proboszcz parafii Michałowice-Opacz ks. Marek Małkiewicz.

– Rotmistrz Witold Pilecki oraz jego żołnierz z powstania warszawskiego kpt. Henryk Łagodzki, nasz mieszkaniec – są to osoby, które bardzo przyczyniły się, by Polska odzyskała niepodległość. Dziś czcimy ich pamięć nadając ich imiona rondom, które znajdują się przy Zespole Szkół w Michałowicach – powiedział wójt Grabka. – Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej i tego dnia przekazujemy oficjalnie nowe skrzydło budynku szkoły. Niepodległość, wolność zostały wywalczone, ale pomiędzy postawą rotmistrza Pileckiego i kapitana Łagodzkiego a naszym sposobem myślenia istnieje wspólny mianownik: pozytywne myślenie o przyszłości, wizja przyszłości. Gmina dba o wykształcenie młodego pokolenia.

– Są słowa, które mówią o znakach. (…) Są znaki, wzorce, ludzie… Przejeżdżający przez ronda kierowcy będą zastanawiali się, nad tym, kim byli patroni tych rond. Edukacja, wychowanie potrzebuje znaków, symboli, a przede wszystkim osób. Dlatego trzeba wyrazić radość, że ronda będą przypominać wybitne postaci – powiedział w czasie kazania kardynał Nycz.

Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego (Zespół Szkół w Michałowicach) oraz Gminy Michałowice.Po mszy uczestnicy uroczystości – w takt werbli –pomaszerowali ul. Szkolną do ronda na skrzyżowaniu z ulicą 11 Listopada, im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Janusz Sieciński – członek Zarządu Osiedla Michałowice i wiceprzewodniczący pierwszego Zarządu Głównego Polskiej Unii Seniorów – Regionu Warszawsko-Mazowieckiego, przybliżył zgromadzonym postać Witolda Pileckiego.


ROTMISTRZ WITOLD PILECKI

Witold Pilecki, ur. w Ołyńcu w 1901 r., pochodził z rodziny szlacheckiej. W 1910 r. rodzina Pileckich zamieszkała w Wilnie. Od 1914 roku należał do zakazanego przez władze carskie harcerstwa. Uczęszczał do szkoły handlowej. Maturę zdał w 1921 r.

W latach 1918-21 służył w wojsku polskim jako kawalerzysta. Brał udział w bitwie warszawskiej 1920 r., w bitwie w puszczy Rudnickiej i w wyzwoleniu Wilna; dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

W roku 1922 rozpoczął studia na Wydziale Rolnym na Uniwersytecie Poznańskim i w tym samym roku na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie na Wydziału Sztuk Pięknych. Naukę szybko przerwał. Założył rodzinę.

W latach 20. XX w. rodzina Pileckich odzyskała majątek Sukurcze niedaleko Lidy Sąsiadem Pileckich był marszałek Edward Rydz-Śmigły. W 1934 Witold Pilecki był podporucznikiem rezerwy ze starszeństwem.

W kampanii wrześniowej walczył jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19. Dywizji Piechoty Armii Prusy. Następnie brał udział w organizowaniu polskiego podziemia w Warszawie.

By zebrać informacje, dał się zamknąć w KL Auschwitz. W obozie przebywał od 21 września 1940 r., skąd uciekł w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. Jest autorem pierwszych na świecie raportów o holokauście, tzw. „Raportów Pileckiego”.

Walczył w powstaniu warszawskim, początkowo jako strzelec, później dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II, w tzw. Reducie Witolda (dawna siedziba redakcji „Rzeczpospolitej”).

Po powstaniu przebywał w niewoli niemieckiej w stalagu w Lamsdorf (Łambinowice k. Opola). Po wyzwoleniu stalagu walczył w 2. Korpusie Polskim we Włoszech.

W październiku 1945 r. wrócił do Polski. 8 maja 1947 roku został aresztowany; torturowany w czasie przesłuchań, skazany na karę śmierci – wyrok wykonano 25 maja 1948 w Warszawie.

* * *
Zofia Pilecka-Optułowicz wzruszona powiedziała kilka słów o ojcu. Kardynał Nycz poświęcił rondo. Został złożony wieniec na rondzie.
Następnie uczestnicy uroczystości – w takt werbli –pomaszerowali ul. Szkolną do ronda przy skrzyżowaniu z ul. Raszyńską.

O swoim sąsiedzie niemal z naprzeciwka, kapitanie Henryku Łagodzkim opowiedział Roman Bedyński – przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice i pierwszy prezes Zarządu Głównego Polskiej Unii Seniorów – Regionu Warszawsko-Mazowieckiego im. rtm. W. Pileckiego

KAPITAN REZERWY HENRYK ŁAGODZKI
– ŻOŁNIERZ ROTMISTRZA PILECKIEGOUrodził się 15 lipca 1927 r. w Warszawie, zm. 19 lipca 2012 r. tamże. Jak sam lubił mówić o sobie, był chłopakiem z Woli (a jego żona Irena jest dziewczyną z Nowolipek).

2 lipca 1943 r. Henryk został aresztowany. Najpierw trafił na al. Szucha, następnie na Pawiak i do Konzentration Lager Warschau (nr więźnia 7896). 25 listopada miał być wywieziony do KL Auschwitz, ale uciekł z kolumny więźniów prowadzonych do pociągu.

W powstaniu warszawskim żołnierz AK zgrupowania „Chrobry II”, 1. batalion, 2. kompania; dowódcą 2. kompanii był najpierw ppor. „Kos” Lech Kobyliński, a od 1 września legendarny rotmistrz Witold Pilecki.

3 sierpnia on i jego czterej koledzy, zlikwidowali załogę niemieckiego czołgu, która ukrywała się w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej róg Złotej. Walczył w pierwszej linii. Chodził na zwiady. Pod obstrzałem przenosił skrzynki z granatami. Był trzy razy ranny, w tym nieprzytomnego wygrzebano go z gruzu.

5 października 1944 r., z żołnierzami zgrupowania „Chrobry II”, po mszy św., celebrowanej w podwórzu przy ul. Żelaznej 36, poszedł do niewoli jako żołnierz 2. kompanii zgrupowania „Chrobry II”. 2. kompanię prowadził rotmistrz Witold Pilecki.

* * *
Henryk Łagodzki jest współtwórcą hejnału Warszawy – razem z trzema kolegami - żołnierzami ze zgrupowania „Chrobry II”. Dzięki jego staraniom hejnał nie przestał być grany. Przede wszystkim za hejnał otrzymał Nagrodę m.st. Warszawy – „syrenkę warszawską”. Razem z prof. Józefem Szajną wmurowywał w Oświęcimiu kamień węgielny pod budowę Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu – Mieście Pokoju. Był pierwszym prezesem Polskiej Unii Seniorów – członka Europejskiej Unii Seniorów. Z jego inicjatywy powstała Polska Unia Seniorów – Region Warszawsko-Mazowiecki im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z siedzibą w gminie Michałowice. Przez wiele lat działał w Radzie Osiedla Michałowice. **

* * *
Rondo im. Henryka Łagodzkiego poświęcił kardynał Kazimierz Nycz. Został złożony wieniec na rondzie.

* * *
Pochód – w takt werbli – wyruszył w stronę Zespołu Szkół w Michałowicach. Kardynał Kazimierz Nycz poświęcił nowe skrzydło szkoły, a następnie dokonano przecięcia wstęgi honorowej. W hali gimnastycznej odbyła się akademia dla gimnazjalistów – związana z Dniem Nauczyciela oraz z 250. rocznicą urodzin i 200. rocznicą śmierci patrona szkoły, księcia Józefa Poniatowskiego. Zostało wystawione widowisko historyczne, w strojach z epoki. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI

W uroczystościach wzięli udział: córka rtm. Pileckiego – Zofia Pilecka-Optułowicz i wnuczka Małgorzata Kosior oraz wdowa po kapitanie Henryku Łagodzkim – powstaniec warszawski, podporucznik Irena Łagodzka z wnuczką Dorotą Łagodzką; przedstawiciele środowisk kombatanckich: prezes ZG Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. kpt. Leszek Żukowski i sekretarz Łucjan Sokołowski, przedstawiciel IV Obwodu AK „Ochota” kpt. Stefan Pastewka; przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk. Mirosław Demediuk, przedstawiciel Centralnej Biblioteki Wojskowej Marcin Kamiński; przedstawiciele samorządów, w tym: prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, burmistrz Milanówk Jerzy Wysocki, zastępca burmistrza Piastowa Krzysztof Malaga, przewodnicząca Rady Gminy Ożarów Mazowiecki Blanka Jabłońska, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski, radni powiatu pruszkowskiego Jadwiga Lawrence i Stanisław Dymura; radni gminy Michałowice obecnej i poprzednich kadencji z p.o. przewodniczącego Rady Gminy Michałowice Pawłem Zacnym, sołtysi i przedstawiciele zarządów osiedli gminy Michałowice; duchowieństwo: ks. kanonik Andrzej Wieczorek – dziekan Dekanatu Raszyńskiego, ks, prałat Andrzej Perdzyński – dziekan Dekanatu Pruszkowskiego, ks. Grzegorz Jasiński – proboszcz parafii Pęcice, ks. Andrzej Kamiński – wikariusz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie oraz były wieloletni proboszcz parafii Michałowice-Opacz ks. prałat Leon Firlej; urzędniczy urzędu gminy, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych – z Andrzejem Olęckim – dyrektorem Zespołu Szkół w Michałowicach, gdzie kardynał Nycz poświęcił nowe skrzydło gimnazjum.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak