27.06.2024 08:00

Nowa sołtys w Opaczy-Kolonii

291
Blisko 250 osób wzięło udział w zebraniu wyborczym, które 24 czerwca odbyło się w Opaczy-Kolonii. To był pokaz istoty demokracji, którą bez wątpienia są wybory.

Zebranie wiejskie, które odbyło się w świetlicy przy ul. Ryzowej 90 cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponieważ nie wszyscy mogli się pomieścić w świetlicy, organizatorzy musieli przygotować również miejsca poza świetlicą.

To jak na razie najliczniejsze zebranie, w którym udział wzięło dokładnie 248 mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia. Zebranie poprowadziła zastępca wójta gminy Michałowice, Anna Fabisiak, która wraz z sekretarzem gminy, Wojciechem Grzeniewskim koordynowała również proces wyborczy.

Zanim jednak mieszkańcy wybrali komisję wyborczą, dotychczasowa sołtys Opacz-Kolonii, Grażyna Grabka przedstawiła sprawozdanie z działalności swojej i rady sołeckiej.

Główne działania lokalnego samorządu w ostatniej kadencji skupiało się na integracji i aktywizacji mieszkańców. W tym czasie odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, jak: warsztaty dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowo-ruchowe, spotkania z okazji świąt i dni okolicznościowych. Wspólnie z mieszkańcami organizowane był pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka i pożegnania lata. W świetlicy wiejskiej odbywały się koncerty i przedstawienia teatralne dla dzieci, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Jednak nie tylko integracją i aktywizacją zajmowała się sołtys w kadencji 2019-2024. To był również czas realizacji spraw zgłaszanych przez mieszkańców.

Poniedziałkowe zebranie w Opacz-Kolonii było nie tylko zebraniem wyborczym, ale również spotkaniem pożegnalnym z dotychczasową sołtys, która postanowiła zakończyć swoją pracę sołtysa i nie kandydować w wyborach.

Nie zabrakło więc podziękowań dla rady sołeckiej i mieszkańców: Gdyby nie zaangażowanie i wsparcie od Was nie udałoby się nam tego wszystkiego zrealizować – mówiła Grażyna Grabka podczas swojego wystąpienia. Były podziękowania, kwiaty i wzruszenia.

W związku z decyzją dotychczasowej sołtys, wybory w Opacz-Kolonii oznaczały nową osobę na funkcji sołtysa. Do wyborczej rywalizacji mieszkańcy zgłosili dwie kandydatki: Monikę Kokorzycką i Joannę Sikorę-Wołkow.

Obie kandydatki zaprezentowały się przed mieszkańcami ze swoimi wizjami i planami działania na rzecz lokalnej społeczności, które następnie zostały ocenione w procesie wyborczym. 

Zgodnie z wolą mieszkańców, stosunkiem głosów 128 do 115 nową sołtys, została wybrana Monika Kokorzycka.

Ostatnim punktem zebrania, które zakończyło po się po blisko trzech godzinach, był wybór rady sołeckiej. W wyborcze szranki stanęło 5 osób: Agnieszka Augustynowicz – 89 głosów, Dagna Barańska – 32 głosy, Bogdan Ćwikliński – 93 głosy, Anna Kamińska – 81 głosów i Dorota Korobeinikov – 80 głosów. 

Zgodnie ze statusem sołectwa Opacz-Kolonia, rada sołecka liczy 4 członków w związku z czym, w jej skład weszli: Agnieszka Augustynowicz, Bogdan Ćwikliński, Anna Kamińska i Dorota Korobeinikov.

Gratulujemy nowej sołtys, Monice Kokorzyckiej oraz nowej radzie sołeckiej Opaczy-Kolonii i życzymy sukcesów w działaniu na rzecz mieszkańców i sołectwa.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także