20.04.2021 15:00

Obszar rewitalizacji gminy Michałowice - często zadawane pytania

641
Przedstawiamy Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące rewitalizacji w naszej gminie, które mieszkańcy kierowali do radnej, Pani Anny Wyszomirskiej.

Pytania:

1. Na podstawie jakich obiektywnych kryteriów i przez kogo wyznaczone zostały obszary zdegradowane i rewitalizacji?

2. Dlaczego w obszarach rewitalizacji znalazły się tereny inne od zgłaszanych przez mieszkańców?

3. Dlaczego w obszarze rewitalizacji nie znalazły się obszary faktycznie zdegradowane w Sokołowie i innych miejscowościach, tereny przy torach WKD czy ul. Platanowa w Regułach,  działki na zachód od niej?

4. Jaki jest szczegółowy plan rewitalizacji wskazanych obszarów? Jakie kolejne inwestycje i  w których miejscach? Kiedy zostaną zrealizowane?

5. Dlaczego Urząd Gminy Michałowice uważa, że prywatne posesje (stanowiące przytłaczającą większość wskazanych obszarów) są zdegradowane i wymagają rewitalizacji?

6. Czy uzyskano akceptację właścicieli tych posesji do włączenia ich do obszarów rewitalizacji?

7. Czemu Uchwała o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji proponuje dla działek na tym terenie wprowadzanie prawa pierwokupu na rzecz gminy? Czyja to propozycja?

8. Czy istnieje bezwzględny wymóg wprowadzenia prawa pierwokupu na rzecz Gminy w obszarze rewitalizacji – prosimy i przytoczenie konkretnych zapisów z przepisów.

9. Dlaczego ww. wymóg ma być korzystny dla właścicieli działek?

10. Czy Urząd Gminy poinformował wszystkich właścicieli działek wchodzących do obszaru rewitalizacji o wszystkich konsekwencjach płynących z podjęcia uchwały?

11. Dlaczego do obszarów zdegradowanych zaliczono działki ze świeżo wybudowanymi domami, a nie uwzględniono sąsiadujących z nimi ruder?

12. Co konkretnie i kiedy zyskają właściciele wyżej wymienionych działek ze świeżo wybudowanymi domami, a nie zyskują sąsiadujące z nimi rudery nie objęte obszarem?

13. Jaką gwarancję mają właściciele działek objętych obszarem, że akceptując ograniczenie związane z obszarem zyskają coś na czym im zależy, a nie to co zazwyczaj?

14. Czy na wskazanych terenach Gmina utworzy Specjalne Strefy Rewitalizacji i dlaczego?

Odpowiedzi dotyczące obszaru rewitalizacji w naszej gminie

Obszar rewitalizacji - FAQ
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: rewitalizacja, dialog

Zobacz także