17.02.2022 12:45

Odwodnienie dróg w Pęcicach Małych

146
Informacja Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy dotycząca budowy odwodnienia w Pęciach Małych. Koszt inwestycji wyniesie ok. 7 mln zł.

Podjęliśmy decyzję o budowie odwodnienia w Pęcicach Małych ze względu na notoryczne zalewanie części dróg gminnych w tej miejscowości (oraz w sąsiadujących Pęcicach).

Dokumentacja projektowa była skrupulatnie opracowywana przez około 1,5 roku. W tym czasie poddawano analizie różne warianty realizacji inwestycji. W rozmowy włączyliśmy mieszkańców, sołtysa i radę sołecką.

Inteligentna retencja

Jak napisałam na początku - głównym celem jest odprowadzenie wody z powierzchni ulic, bowiem to jest zadanie gminy.

Jako wieloletnia mieszkanka gminy pamiętam, że większość domów wzdłuż tzw. "ptasich ulic" została pobudowana na polach porośniętych kiedyś dziką różą, plantacją zakontraktowaną w pruszkowskim Herbapolu. Róże wysysały każdą kroplę wody, m.in. dlatego było sucho. Teraz sytuacja się zmieniła. Róż już nie ma. Pozostała niewdzięczna, gliniasta gleba, o słabej wsiąkliwości. Dlatego woda spływająca z jezdni nie wsiąka łatwo w glebę.

Założyliśmy też, że woda z ulic nie może być odprowadzana w sposób nieuregulowany, należy ją retencjonować (tym samym przeciwdziałając suszy), a nadmiar zrzucać do rzeki. Do retencjonowania wody wykorzystamy m.in. naturalny zbiornik wodny zlokalizowany na działce u zbiegu ulic Dzikiej i Komorowskiej. Starania o zakup działki ze zbiornikiem rozpoczęliśmy w roku 2019. Dzisiaj działka jest już własnością Gminy Michałowice.

Funkcję retencyjną będą miały także kanały podziemne o odpowiednio dobranej średnicy. Największe (o średnicy 0,8 m) zlokalizowane będą w ul. Dzikiej i w ul. Kuropatwy.

Opracowany projekt przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach:

  • Komorowskiej (odcinek. Leśna – Jaśminowa), Jaśminowej,
  • Dzikiej (odcinek Jaśminowa – Komorowska), Skowronków (odcinek Dzika – Kamień Polny), Przepiórki,
  • Kuropatwy,
  • Bażantów,
  • Sikorki,
  • Kamień Polny (odcinek Skowronków – Parkowa).

Szacowany koszt całości prac to co najmniej 7 mln złotych. Niemało. Z tego, oraz z powodu wygodny mieszkańców, którzy powinni funkcjonować w czasie procesu inwestycyjnego normalnie, podzieliliśmy inwestycje na etapy. Nie ukrywam, że będziemy się starali również pozyskać dofinansowanie na realizacje tego niemałego zadania.

  • Pierwszy etap obejmuje wykonanie kanału w ulicy Komorowskiej (od włączenia do istniejącego kanału z wylotem do rzeki Utraty) do ul. Jaśminowej.
  • Kolejny odcinek zaplanowano w ul. Jaśminowej i dalej ulicą Dziką aż do zbiornika wodnego u zbiegu ulic Dzikiej i Komorowskiej. Etap I zostanie zrealizowany na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2022 r.

Malgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także