23.07.2013 15:00

Odznaczenie za zasługi dla policji

18
Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji. Uroczyste jego wręczenie nastąpiło w czerwcu, w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Medal dla Krzysztofa Grabki, przyznany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, Jacka Cichockiego, został wręczony przez Komendanta Stołecznego Policji, nadinsp. Dariusza Działo. Odznaczenie to jest formą podziękowania i uznania za wspieranie policji w budowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa obywateli. Gmina Michałowice od lat współpracuje z Komisariatem Policji w Regułach, a także Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie. W ostatnim czasie, wraz z innymi samorządami, został współfinansowany zakup samochodów i sprzętu dla policji rejonu. Corocznie nasza gmina wspiera akcje dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców (np. Bezpieczny lód, Bezpieczna rodzina), a także udziela wsparcia finansowego dla służb ponadnormatywnych Komisariatu Policji w Regułach. Podczas sesji Rady Gminy Michałowice odbywają się spotkania z komendantami policji, którzy przedstawiają sytuację bezpieczeństwa obywateli gminy, jak również odpowiadają na pytania, przyjmują wnioski i postulaty wójta, radnych oraz mieszkańców. Niejednokrotnie na stronach internetowych gminy i w wydawnictwach mieszkańcy są informowani o zagrożeniach, jakie pojawiają się „sezonowo” (np. ostrzeżenia przed wyłudzaczami pieniędzy, niebezpiecznym czadem). Dodatkowo w marcu br. została zorganizowana dla mieszkańców, wspólnie z policją, debata dotycząca bezpieczeństwa.

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji