19.10.2020 16:20

Ogólne zebranie mieszkańców osiedla Granica

207
21 września w świetlicy „Granicka Zatoka Kultury” odbyło się ostatnie z wrześniowych zebrań w naszej gminie zwoływanych przez sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli, podczas których mieszkańcy mają możliwość przedstawić propozycje do budżetu gminy i ostatecznie rozdysponować budżet swojego sołectwa lub osiedla.

W zebraniu udział wzięło 47 mieszkańców. Uczestniczyła w nim Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice oraz radne: Magdalena Bronisz i Agnieszka Paradowska.

Na sali obecny był także dzielnicowy, Paweł Bugajewski. Przed rozpoczęciem zebrania mieszkańcy zgłaszali mu uwagi i zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w Granicy. Poruszano głównie temat przekraczania prędkości na ul. Pruszkowskiej i ul. Głównej, a także zwrócono uwagę na parkujące samochody przy ul. Sabały i ul. Długiej.

Zebranie zwołał i prowadził Paweł Łapieś, przewodniczący Zarządu Osiedla Granica, który na początku przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres 17 września 2019 r. – 21 września 2020 r. W minionym roku członkowie zarządu spotykali się i kontaktowali systematycznie. Dyskutowane były przez nich zagadnienia dotyczące potrzeb mieszkańców oraz omawiano  tematy związane z prawidłowym funkcjonowaniem osiedla. Zarząd przyjmował także zgłoszenia od mieszkańców, na bieżąco kontaktował się z urzędem gminy, wnosząc różne sprawy. Wśród nich znalazły się m.in.: uzupełnianie ubytków w nawierzchniach drogowych, przycinka zieleni, montaż luster i progów zwalniających, utrzymanie porządku i czystości w Granicy czy zgłaszanie niedziałających latarni. W czasie pandemii zarząd był stale w kontakcie z mieszkańcami, organizując pomoc sąsiedzką.

W ramach funduszu osiedla zostały zorganizowane m.in. Jesienne sprzątanie Granicy, Andrzejki, Mikołajki dla dzieci, warsztaty świąteczne dla dzieci i dorosłych, koncerty, w tym „Osiecka filmowa” i „Z piosenką przez świat”, zabawa karnawałowa dla dzieci i dorosłych oraz II sąsiedzki turniej pong-ponga. Przez cały rok odbywały się cykliczne spotkania sportowo-rekreacyjne (pilates, zumba dla dzieci i dorosłych, joga dla kręgosłupa, taniec towarzyski, ping -pong), a także zajęcia plastyczne i kreatywne dla dzieci, laboratorium juniora i spotkania „Aktywny senior". Zorganizowano także zimową wyprzedaż sąsiedzką i wieszanie budek lęgowych dla ptaków. Z inicjatywy zarządu odbyły się także spotkania informacyjne dotyczące: dopłat i zniżek w ramach odbioru odpadów komunalnych oraz  "Paszkowianki".

W kolejnym punkcie zebrania mieszkańcy zadecydowali o rozdysponowaniu środków funduszu osiedla na 2021 rok, które wynoszą 83 115,80 zł. Zostaną one przeznaczone na:

 • Organizację zajęć rekreacyjno-sportowych (łącznie 43 000 zł)
  • pilates – 7000 zł
  • Aktywny senior – 3300 zł
  • Ping- pong – 3 500 zł
  • zumba dla dzieci i dorosłych - 10 600 zł
  • kurs tańca – 9 700 zł
  • fitness – 3 300 zł
  • joga dla kręgosłupa – 5 600 zł
 • Organizację imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców (40 115, 80 zł):
  • plastyka dla dzieci – 4 000 zł
  • Zajęcia kreatywne dla dzieci – 5 500 zł
  • Laboratorium juniora – 1 800 zł
  • koncerty – 9 0000 zł
  • zabawy taneczne – 2 000 zł
  • Warsztaty dla osób w różnym wieku – 3 000 zł
  • Imprezy integracyjno-aktywizujące mieszkańców (np. Piknik rodzinny, akcja sprzątania Granicy, impreza choinkowa) – 14 815,80 zł.

Następnie zgłaszano wnioski do budżetu, wśród których znalazły się m.in. odnowienie świetlicy i wykonanie ogrodzenia ograniczającego rozprzestrzenianie się hałasu przy świetlicy,  wykonanie projektu i budowa strefy rekreacji, tężni oraz zaplecza sportowego przy boisku na terenie Wspólnoty Gruntowej w Granicy, montaż stacji systemu "Rower gminny", zabezpieczenie organizacji transportu autobusowego, przebudowa ulic: Nałkowskiej, Czeremchy i Okrężnej oraz bocznych od ul. Długiej i ul. Głównej, wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Jagodowej i ul. Jeżynowej oraz na parkingu przy świetlicy, wraz z jego rozbudową, oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Jeżynowej i Barbary. Kolejnymi wnioskami, które zostały zgłoszone podczas zebrania, były także: wykonanie chodnika w ul. Głównej, od ronda do szkoły, rewitalizacja ul. Reja oraz wspólnie ze starostwem powiatowym - przebudowa ul. Pruszkowskiej.

W sprawach wniesionych zgłoszono m.in. zabezpieczenie w budżecie gminy środków na przycinkę i wycinkę drzew, które podczas ostatnich burz i wichur spowodowały wiele uszkodzeń, oraz pielęgnację zieleni . Mieszkańcy przedstawili także indywidualne spostrzeżenia i uwagi. Dotyczyły one m.in. możliwości dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Dębowej, utrzymania czystości w pasie drogi przy ul. Sabały. Rozmawiano także o funkcjonowania świetlicy, miejscu tak ważnym dla lokalnej społeczności – jeden z mieszkańców zgłaszał problem rozprzestrzeniania się hałasu w najbliższej okolicy podczas odbywających się tam zajęć i spotkań, inni natomiast prosili o zbadanie poziomu tego hałasu, a także dziękowali, że świetlica jest w dalszym ciągu miejscem spotkań mieszkańców.

Małgorzata Pachecka, wójt gminy, podczas zebrania odpowiadała na liczne pytania mieszkańców i odnosiła się do poruszanych zagadnień dotyczących osiedla Granica, m.in. związanych z przebudową ul. Okrężnej, ul. Cyprysowej i ul. Cynamonowej,  wykonania jeszcze w listopadzie br. oświetlenia w ul. Jagodowej i na parkingu przy świetlicy czy konieczności zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z propozycją budowy zaplecza sportowego przy boisku.  

Autor: zdjęcia: Marcin Bójko
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także