09.03.2018 16:15

Ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów

465
Ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów odbyło się 6 marca, we wtorek. Uczestniczyło w nim ponad stu mieszkańców. Zebranie zorganizował przewodniczący zarządu osiedla. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni.

Celem zebrania było zapoznanie mieszkańców z najważniejszymi sprawami dotyczącymi osiedla Komorów: modernizacją ul. Aleja Marii Dąbrowskiej, ewentualną budową sklepu wielkopowierzchniowego Lidl, sytuacją dotyczącą pól przy ulicy Kasztanowej. 

 

Pierwszym tematem, który został poruszony, była kwestia ewentualnej budowy sklepu Lidl. Zagadnienie zreferowała  Małgorzata Pachecka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Jej wystąpienie dotyczyło uwarunkowań ewentualnego powstania sklepu wielkopowierzchniowego przy rondzie na ul. Sanatoryjnej, jak również ewentualnego wpływu tej inwestycji na życie mieszkańców Komorowa.  Zaznaczyła, że zebrane i prezentowane informacje konsultowała z niektórymi mieszkańcami, a także zarządem osiedla.   Wszelkie kwestie związane z realizacją potencjalnej inwestycji są obecnie procedowane w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.   

 

Drugim ważnym tematem było omówienie koncepcji modernizacji ul. Aleja Marii Dąbrowskiej. W tej sprawie wystąpiła Dorota Bagińska, architekt, która omówiła stan spraw związanych z tym przedsięwzięciem.  Jak wiadomo kilka miesięcy temu został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez SARP. Przypominamy, że zwycięzcą konkursu jest kielecka pracownia Jakub Heciak Architekci. Podczas zebrania obecni byli autorzy koncepcji: Magdalena i Jakub Heciak, którzy przedstawili jej założenia. Najważniejszym z nich jest zachowanie w sposób  nienaruszony alei drzew, która jest pomnikiem przyrody. Równie ważnym przesłaniem koncepcji jest spowodowanie spowolnienia i zmniejszenia ruchu drogowego w ul. Aleja Marii Dąbrowskiej. Obecnie rozpoczyna się proces uszczegółowienia rozwiązań koncepcyjnych oraz konsultacje w tym przedmiocie. Zwycięska koncepcja  znajduje się na stronie powiatu pruszkowskiego.  Koncepcja link 

 

Kolejną poruszaną podczas zebrania sprawą była kwestia terenu o powierzchni 139 ha należącego do SGGW - pół przy ulicy Kasztanowej. Temat ten zreferował Michał Jeżewski, przewodniczący zarządu. Zaproponował, aby teren ten był miejscem - przestrzenią publiczną dla mieszkańców Komorowa i gminy Michałowice, np. poprzez utworzenie w tym  miejscu  pola golfowego.  

 

W trakcie zebrania był czas na zadawanie pytań i rozmowy. Jednak wielość poruszanych zagadnień sprawiła, że nie wszyscy mieli szansę wypowiedzieć się i jednocześnie uzyskać odpowiedź. Michał Jeżewski zachęcał do kontaktowania się z zarządem osiedla. Kontakt 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: osiedle Komorów

Zobacz także