08.05.2019 15:10

Piastów dołącza do porozumienia

198
Piastów jako trzecia gmina dołącza do porozumienia na mocy którego w drodze przetargu wyłoniona zostanie firma, która wspomagać będzie mieszkańców w pozyskiwaniu dofinansowań do OZE.

W dniu dzisiejszym w urzędzie gminy Michałowice wójt Małgorzata Pachecka i burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach projektu związanego ze wspieraniem mieszkańców w pozyskaniu technologii zmniejszających zjawisko smogu.

Tym samym Piastów dołącza do porozumienia wcześniej zawartego przez Michałowice i Sulejówek. Ideą pomysłu jest wyłonienie w drodze przetargu firmy doradczej, której zadaniem będzie wspieranie mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i termomodernizację budynków, a także na instalację odnawialnych źródeł energii. Firmy doradcze będą wynagradzane za każdą instalację do której udało się pozyskać dofinansowanie i zakończyć inwestycję.

Firmy doradcze będą musiały stworzyć punkty konsultacyjne i zająć się wyszukiwaniem potencjalnych beneficjentów dotacji na wymianę pieców i instalację odnawialnych źródeł energii.

Podpisanie umowy z Piastowem jest realizacją postulatów mieszkańców, którzy oprócz Sulejówka w partnerstwie chętnie widzieliby jakąś gminę blisko Michałowic.

Opublikowany przez: Marcin Bójko