14.05.2024 11:05

Pierwsza Sesja Rady Gminy Michałowice kadencji 2024-2029

383
7 maja br., odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice kadencji 2024-2029, podczas której nowo wybrana wójt i radni złożyli ślubowanie. Radni wybrali także przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

I sesję otworzył najstarszy wiekiem wybrany radny - Maciej Polarczyk, który funkcję radnego będzie pełnił już po raz 2. Po powitaniu obecnych, wszyscy powstali i odśpiewali hymn Polski.

Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Joanna Skrzydlewska wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia potwierdzające ich wybór do Rady Gminy Michałowice, po czym radni ślubowali spełniać swoje obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

W dalszej kolejności zaświadczenie o wyborze na wójta gminy Michałowice odebrała Małgorzata Pachecka i złożyła obietnicę działania zgodnie z prawem, dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.

Kolejnymi punktami porządku sesji był wybór w tajnym głosowaniu:

 • przewodniczącego rady gminy Michałowice - Jarosława Hirnego-Budkę
 • i wiceprzewodniczących rady: Elżbietę Biczyk oraz Beatę Rycerską.

 

Lista radnych kadencji 2024-2029 (porządek alfabetyczny):

 • Bagińska Dorota,
 • Biczyk Elżbieta,
 • Bronisz Magdalena,
 • Chilarska Joanna,
 • Hirny-Budka Jarosław,
 • Kamińska Anna,
 • Kordys Paweł,
 • Kowalczyk Joanna,
 • Król-Popiel Adriana,
 • Paradowska Agnieszka,
 • Parzyńska Katarzyna,
 • Podleś Bartłomiej,
 • Polarczyk Maciej,
 • Rajski Paweł,
 • Rycerska Beata.

Następna sesja odbędzie się w środę, 15 maja o godz. 16:00. Podczas niej zostaną wybrane składy Komisji:

 • Rewizyjnej,
 • Skarg, Wniosków i Petycji,
 • Budżetu i Finansów,
 • Spraw Społecznych,
 • Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,
 • doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także