14.06.2022 10:00

Porozumienie w sprawie utrzymania i konserwacji rzeki Utraty oraz rzeki Raszynki

82
6 czerwca br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Gmina Michałowice podpisały porozumienie w sprawie utrzymania i konserwacji rzeki Utraty oraz rzeki Raszynki.

Celem porozumienia jest utrzymanie prawidłowego stanu technicznego cieków naturalnych oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ludzi i mienia znajdującego się na terenie gminy Michałowice, poprzez prowadzenie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych przez gminę Michałowice, m.in.:  koszenie skarp cieków i dna, hakowanie w celu usunięcia roślinności korzeniącej się w dnie cieków oraz bieżącym usunięciu przetamowań.

Porozumienie podpisali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mirosław Kurz oraz Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: inwestycje

Zobacz także