17.10.2023 09:45

Pozyskane fundusze zewnętrzne w latach 2019 - 2023

145
W latach 2019 - 2023 pozyskaliśmy blisko 63 milionów środków zewnętrznych dla Gminy Michałowice!

Fundusze zewnętrzne stanowią istotne wsparcie i znaczne przyspieszenie inwestycyjne dla gmin. Gmina Michałowice podejmuje wiele działań, których realizacja w dużej mierze jest możliwa dzięki prowadzonej skutecznej polityce ich pozyskiwania.

Od 2019 roku gmina pozyskała blisko 63 mln zł ze środków zewnętrznych. W 99,6% pracę związaną z pozyskaniem środków wykonaliśmy w ramach pracy własnej urzędu!

Mając na uwadze budżety majątkowe gminy w latach 2019-2020, które wynosiły każdego roku ponad 40 mln zł, to łączna kwota uzyskanych dotacji stanowi wartość około 1,5  jednego rocznego budżetu inwestycyjnego gminy.

Co więcej, zważywszy na łączną wartość wykonanego budżetu inwestycyjnego w latach 2019-2023 (wykonanie w 2023 r. – stan na 31 lipca), który wynosi ponad 209 mln zł, to pozyskane fundusze zwiększyły jego środki aż o 30%!

Dzięki tak dużemu zastrzykowi finansowemu mogliśmy urzeczywistnić wiele planów, których finalizacja do tej pory wydawać się mogła dość odległa. Wśród nich są m.in.:

  • budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach (dofinansowanie + pożyczka: ponad 4,6 mln zł),
  • zakup dwóch elektrycznych busów (dofinansowanie + pożyczka: ponad 4mln),
  • budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach (dofinansowanie: ponad 3 mln zł),
  • kompleksowa przebudowa sali gimnastycznej w szkole w Michałowicach na nowoczesną i przestronną halę sportową z pełnowymiarowym boiskiem m.in. do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i trybunami (dofinansowanie: blisko 2,9 mln),
  • rozbudowa ul. Parkowej przechodzącej przez trzy miejscowości: Opacz Małą, Michałowice-Wieś i Osiedle Michałowice (dofinansowanie: blisko 2,9 mln zł),
  • budowa przedszkola w Michałowicach (dofinansowanie: 2 mln), budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dofinansowanie: 2 mln),
  • zakup zabytkowej Zielonej Wili Grabowskich znajdującej się w Komorowie (dofinansowanie: 2 mln).

Jednak żeby pewne inwestycje doszły do skutku, potrzeba jest nie tylko finansów, ale także terenów, na których można je „osadzić”. Dlatego też kolejnym ważnym elementem polityki gminy jest efektywne pozyskiwanie gruntów. Tym lepiej dla budżetu gminy jeśli to obejmowanie w posiadanie jest nieodpłatne.

Takie też umowy udało się nam zawrzeć z KOWR-em na mocy aktów notarialnych, który w ciągu ostatnich 5 lat przekazał gminie nieodpłatnie działki: w Pęcicach (nr ew.: 488, 501, 514, 550, 636, 648), Michałowicach Osiedlu (nr ew.: 1515/25) oraz w Regułach (483, 628/11, 633/3, 633/4, 635/3, 635/4) o łącznej szacowanej wartości ponad  4,59 mln zł.

Na części z nich zrealizowaliśmy już inwestycje, tak jak m.in. w Michałowicach Osiedlu powstała ścieżka rowerowa, a na pozostałe mamy plany – w Regułach powstanie nowa przychodnia zdrowia oraz rozbudowany zostanie park, a w Pęcicach wybudujemy drogę dojazdową do cmentarza i parking.

Sprawność zarządzania finansami samorządowymi doceniło Europejskie Forum Ekonomiczne w Karpaczu przyznając nam statuetkę i I miejsce w rankingu. Więcej informacji w artykule: LINK  

Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka

 

grafika prezentująca treść komunikatu

Grafika prezentuje treść komunikatu.
Grafika prezentuje treść komunikatu.
Grafika prezentuje treść komunikatu.
Grafika prezentuje treść komunikatu.grafika prezentująca treść komunikatu

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także