29.03.2022 11:15

Przebudowa linii średniego napięcia w Granicy i Nowej Wsi staje się coraz bardziej realna

327
Dobra wiadomość dla mieszkańców Granicy i Nowej Wsi -PGE planuje skablowanie sieci elektroenergetycznej sieci.

28 marca 2022 r. odbyło się spotkania z projektantem oraz PGE  w sprawie planowanej modernizacji linii SN RPZ PR-2 – kierunek KOSMEPOL 2, która przebiega przez Nową Wieś i Granicę. 

Już w 2015 roku, z uwagi na dużą awaryjność linii KOSMEPOL 2, została podjęta decyzja o skablowaniu dużej jej części (prawie 8km) i zlecono wykonanie projektu.

Ze względu na duży zakres tworzonej dokumentacji, konieczność zdobycia zgód na przejście nowym kablem przez kilkadziesiąt działek i ostatnio utrudnienia związane z COVID-19, prace projektowane trwają już od 7 lat. Planowany termin ukończenia projektu to 30.06.2022. PGE widzi to zadanie jako ważne i pilne i deklaruje umieszczenie skablowania tej linii w planie inwestycyjnym najprawdopodobniej w 2023 roku. Zgodnie dzisiejszą deklaracją na całość inwestycji zostanie ogłoszony jeden przetarg. Z uwagi na częste awarie, a co za tym idzie duże koszty utrzymania linii PGE traktuje zagadnienie priorytetowo i zakłada, że przystąpi do prac tak szybko jak będzie to możliwe.

Jako mieszkańcy zyskamy przede wszystkim:

 • dużo mniej awarii na sieci energetycznej w Nowej Wsi i Granicy
 • mniej wycinek drzew spowodowanych kolizjami z napowietrzna siecią energetyczną
 • poprawę estetyki otoczenia.

Skablowanych zostanie 8 km sieci – od Kań w gminie Brwinów, przez drogę wojewódzką nr 719, Nowa Wieś i Granica, aż do kontenerowej stacji transformatorowej na rogu ulic Norwida i Spacerowej w Komorowie. Na zakończenie inwestycji zostanie zdemontowane ok. 4 km linii napowietrznych SN 15 kV.

Co ważne prawa do terenu zostały już prawie całkowicie uregulowane. W tej chwili kluczowe jest uzyskanie odstępstw i zgód od wojewody (związane z przejściem skablowania pod WKD).

Ze względu na długość i stopień skomplikowania inwestycja jest podzielona na etapy. Pierwsze cztery leżą w gminie Brwinów.

Etapowanie nie wpływa na tempo realizacji inwestycji, bo większość prac można prowadzić równolegle w kilku miejscach.

Na terenie naszej gminy inwestycja będzie się obywała w etapach V – XVII.

 • W NOWEJ WSI skablowanie sieci elektroenergetycznej będzie dotyczyło: WDW Helenów, ul. Polna, ul. Kamelskiego, ul. Główna, ul. Spacerowa, ul. Heleny, ul. Wandy
 • W GRANICY: ul.  Główna, ul. Podleśna, ul. Osieckiej, ul. Mikołaja Reja, ul. Pruszkowska, ul Skośna
 • Na terenie wsi Komorów: ul. Norwida do kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na wysokości ul. Spacerowej.

Wraz ze skablowaniem sieci średniego napięcia (SN) rozebrane zostaną duże fragmenty sieci średniego napięcia (SN) zaznaczone na mapach czarną linią - ok. 4 km.

I najważniejsze pytanie: kiedy? Kiedy rozpocznie się inwestycja i kiedy się zakończy? Jak długo będzie trwała?

Optymistyczny plan przedyskutowany podczas spotkania z PGE zakłada:

 • przetarg na wyłonienie wykonawcy i podpisanie z nim umowy na początku 2023 roku.
 • czas realizacji inwestycji szacowany jest na około 12 miesięcy. Można więc zakładać, że na przełomie 2023 i 2024 roku inwestycja zostanie oddana do użytku.

Oczywiście jak każda inwestycja w dzisiejszych czasach obarczona jest sporym ryzykiem, związanym z dostępnością materiałów i z zasobami ludzkimi.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

-----------------------------------------

Etapy w gminie Michałowice:

 • Etap V – budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, Nowa Wieś, ul. Grodziska
 • Etap VI - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, WDW Helenów
 • Etap VII - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, Nowa Wieś, ul. Kamelskiego
 • Etap VIII - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, Nowa Wieś, ul. Polna
 • Etap IX – budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV, Nowa Wieś, ul. Główna
 • Etap X – Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV, słupa linii napowietrznej SN-15kV i słupa linii napowietrznej nN-0,4kV, Nowa Wieś, ul. Spacerowa, ul. Heleny, ul. Wandy
 • Etap XI - Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV, ul. Główna, Nowa Wieś,
 • Etap XII - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, Nowa Wieś i Granica, ul. Główna
 • Etap XIII - Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV, Granica, ul. Poprzeczna, ul. Podleśna, ul. Osieckiej
 • Etap XIV - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, Granica, ul. Mikołaja Reja
 • Etap XV - Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV, Granica, ul. Pruszkowska
 • Etap XVI - Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV, Granica, ul. Skośna,
 • Etap XVII - Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV, słupa linii napowietrznej SN-15kV i słupów linii napowietrznej nN-0,4kV, Granica, ul. Mikołaja Reja oraz w Komorowie Wsi, ul. C.K. Norwida.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także