01.02.2012 11:00

Przedsiębiorco, czy wiesz że...

13
Od 1 stycznia 2012 roku wpisy przedsiębiorców zarejestrowanych w gminnych ewidencjach zostały przeniesione do CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - elektronicznego rejestru przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Dostępny przez Internet system teleinformatyczny prowadzony jest przez Ministerstwo Gospodarki.
Od tego czasu Urzędy Miast i Gmin nie wystawiają zaświadczeń potwierdzających teraźniejsze prowadzenie działalności gospodarczej. Takie zaświadczenie przedsiębiorca może sobie wydrukować, po odszukaniu swojego wpisu na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie może odszukać swojego wpisu należy niezwłocznie udać się do najbliższego Urzędu Miasta lub Gminy, aby uaktualnić swój wpis.

Wniosek o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie bądź zaprzestanie działalności gospodarczej można również wypełnić samemu na stronie internetowej CEIDG za pomocą kreatora, który poprowadzi przedsiębiorcę krok po kroku lub formularza, na którym zaznaczone będą pola konieczne do wypełnienia.
Po wypełnieniu wniosku należy go podpisać. Przedsiębiorca, który posiada elektroniczny podpis kwalifikowany wystarczy, że go użyje i wyśle wniosek internetowo. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają tego rodzaju podpisu - powinni zapisać i wysłać wniosek elektronicznie, a następnie spisać numer kodu kreskowego. W ciągu 7 dni, wraz z tym numerem, powinni udać się do najbliższego Urzędu Miasta lub Gminy, w celu podpisania dokumentu osobiście, potwierdzając swoją tożsamość dowodem osobistym.Przedsiębiorca składający wniosek nie ma więc obowiązku składania i podpisywania go Urzędzie w miejscu zamieszkania, może dokonać tego w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy na terenie kraju.

Wszelkiego rodzaju informacje o obowiązujących przepisach oraz pomoc w wypełnianiu wniosku można uzyskać na głównej stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDGReferat Spraw Obywatelskich
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji