01.08.2010 00:05

Przejrzysta Polska – przejrzysta gmina

47
29 lipca br., w budynku Urzędu Gminy Michałowice Grażyna Wojciechowicz z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przedstawiła, przygotowany przez siebie, raport dotyczący realizacji zasady partycypacji społecznej w gminie Michałowice. Zasada partycypacji społecznej była realizowana w ramach akcji „Przejrzysta gmina”.
W latach 2005-2006, z inspiracji i przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej gmina Michałowice wdrażała program „Przejrzysta Polska”
Program „Przejrzysta Polska” realizuje zasady dobrego rządzenia, tzn.: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.

Głównym tematem spotkania w Urzędzie Gminy Michałowice było omówienie realizacji zasady partycypacji społecznej, wdrażanej poprzez realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zarejestrowanymi na terenie naszej gminy.

Definicję zasady partycypacji podaje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
ZASADA PARTYCYPACJI: mieszkańcy mają praktyczną możliwość uczestniczenia w decydowaniu o działaniach, kierunku rozwoju, przyjmowanych rozwiązaniach w swojej gminie czy mieście.
- Partycypacja jest normą, a nie odświętnym hasłem wyborczym – podkreślają działacze tej fundacji.

Na terenie gminy Michałowice zarejestrowane są następujące organizacje: Klub Piłkarski „Anprel”, Stowarzyszenie K 40, Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, Uczniowski Klub Sportowy „Komorów”, UKS Nowa Wieś „10”, Koła emerytów, rencistów i inwalidów w: Michałowicach, Regułach, Opaczy Kolonii, Nowej Wsi, Komorowie, Towarzystwo Przyjaciół Komorowa „Komorowanie”, Klub „Zdrowie”.
Funkcjonują ZHP i ZHR. Przy Zespole Szkół w Michałowicach działa Klub Szachowy „Hetman Michałowice”.
Działają grupy nieformalne: szóstka piłkarska, chór emerytów „Michałowiczanka”, chór dzieci i dorosłych mieszkańców sołectwa Opaczy Kolonii, koła przykościelne (np. różańcowe, rodzin nazaretańskich, biblijne, młodzież spotyka się przy kościele, chór, zespół młodzieżowy śpiewający na mszy wieczornej, dziecięcy chór przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach „Dzwoneczki”).

Jak powiedziała Grażyna Wojciechowicz z fundacji, wygłaszając referat: „Jednym z wyznaczników jakości partycypacji społecznej gminy jest liczba organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na jej terenie. Wskaźnik ten jest dość wysoki dla gminy Michałowice. Według danych urzędu istnieje tu 14 organizacji pozarządowych”.

Referat oraz dyskusja dotyczyły zasad lokalnej demokracji oraz rzeczy konkretnych: w tym finansów. W 2007 r. wysokość dotacji gminy Michałowice wynosiła 97 tys. zł, w 2008 – 100 tys., 2009 – 102 tys., a na 2010 wynosi 142 tys. zł.
Czy organizacjom zarejestrowanym na terenie gminy Michałowice wystarcza pieniędzy?
O komorowskim Stowarzyszeniu K40 Grażyna Wojciechowicz w raporcie napisała: „Szczególnie aktywnie działa Stowarzyszenie K40, organizując koncerty, festiwale, spotkania, wystawy i inne imprezy kulturalne dla całej społeczności tej i sąsiednich gmin”.
Wiceprzewodnicząca K40 Lucyna Kowalska stwierdziła, iż na organizację imprez stowarzyszenie raczej nie potrzebuje więcej pieniędzy. Jak podkreśliła: - Nigdy nie spotkaliśmy się z niechęcią urzędu, wręcz przeciwnie. Współpraca z urzędem układa się świetnie. Urząd otwarty jest na nasze propozycje.

Grażyna Wojciechowicz z fundacji zwróciła uwagę na aktywną działalność jednostek organizacyjnych gminy, takich jak: biblioteki w Komorowie i Michałowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe z terenu gminy, „które organizacyjnie i merytorycznie wspierają organizacje pozarządowe i grupy nieformalne”.
Zastanawiano się, jak do tej pory w naszej gminie były przeprowadzane konsultacje społeczne i jak powinny być przeprowadzane.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak