17.06.2013 13:30

Ranking zamożności samorządów

4
Gmina Michałowice znalazła się w czołówce rankingu zamożności samorządów, który został opracowany przez magazyn samorządu terytorialnego Wspólnota.
Gmina Michałowice , z dochodem per capita wynoszącym 4583,92 zł, uplasowała się na 4 miejscu wśród mazowieckich gmin wiejskich (229 jednostek), zaś na 23 miejscu w kraju ( 1571 gmin wiejskich).

Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych dochodów w 2012 roku. Jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, pominięte zostały wpływy z dotacji celowych, (dochody ze środków zewnętrznych), które mają tymczasowy charakter. Ponadto dochody gmin zostały skorygowane na dwa sposoby. Nie została uwzględniona w nich składka pozyskana przez samorządy, tzw. „janosikowe”, wynikająca z subwencji równoważącej dla gmin. Natomiast zostały uwzględnione skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. W ten sposób skorygowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej.

Ranking najzamożniejszych samorządów przygotowywany został już po raz 12. Pierwsza jego edycja miała miejsce w 2001 roku. Gmina Michałowice zajmowała wówczas 40 pozycję, dzisiaj znajduje się 17 miejsc wyżej. Zmiany na przestrzeni tych lat ukazują dobrą staretegię rozwoju naszej gminy.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji