11.07.2014 10:30

Ranking zamożności samorządów

319
Gmina Michałowice ponownie znalazła się w czołówce rankingu zamożności samorządów, który został opracowany przez magazyn samorządu terytorialnego Wspólnota.

Gmina Michałowice, z dochodem per capita wynoszącym 4573,84 zł, uplasowała się na 4. miejscu wśród mazowieckich gmin wiejskich (229 jednostek), zaś w kraju - na 24. (1571 gmin wiejskich). 

 

Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych dochodów w 2013 roku.  Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu była identyczna jak rok temu. Tradycyjnie pominięte zostały wpływy z dotacji celowych  (dochody ze środków zewnętrznych), które mają tymczasowy charakter.

 

Tak jak w ubiegłych latach dochody gmin zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. „janosikowe”, które otrzymują gminy o najniższych dochodach). Gmina Michałowice w 2013 r. przekazała na rzecz „janosikowego” 4 399 568 zł).

 

Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień  w podatkach lokalnych (chodziło o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej).

 

W ten sposób skorygowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej. 

 

Zajmowanie przez gminę Michałowice po raz kolejny bardzo wysokiej pozycji w rankingu najzamożniejszych samorządów ukazuje  i potwierdza dobrą strategię rozwoju naszej gminy

 

Opublikowany przez: Marcin Walichnowski