10.08.2022 08:00

Ranking zamożności samorządów 2021

290
Gmina Michałowice zajęła 10. miejsce w kategorii gmin wiejskich w rankingu „Najbogatsze samorządy 2021 roku” pisma samorządu terytorialnego Wspólnota, z dochodem per capita wynoszącym 8184,57 zł. To świetny wynik, który plasuje nas w czołówce najbogatszych gmin wiejskich na Mazowszu!

Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych dochodów w 2021 r. Jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, pominięte zostały wpływy z dotacji celowych (dochody ze środków zewnętrznych), które mają tymczasowy charakter. Ponadto dochody gmin zostały skorygowane na dwa sposoby. Nie została uwzględniona w nich składka pozyskana przez samorządy, tzw. „janosikowe”, wynikająca z subwencji równoważącej dla gmin. Natomiast zostały uwzględnione skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. W ten sposób skorygowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej.

Bardzo cieszy fakt, że mimo trudnych ekonomicznie czasów, nasza gmina zajęła tak wysokie miejsce. W stosunku do roku poprzedniego awansowaliśmy o 9 pozycji, natomiast od przeprowadzenia pierwszej edycji rankingu w 2001 roku - aż o 30 (gmina Michałowice zajmowała wówczas 40. pozycję).

grafika prezentująca treść komunikatu

grafika prezentująca treść komunikatu

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: rankingi

Zobacz także