11.06.2024 09:45

Raport o stanie gminy 2023

144
Przedstawiamy Państwu Raport o gminie Michałowice dotyczący 2023 roku. Zachęcamy do jego lektury.

DRODZY MIESZKAŃCY,

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce raport o gminie Michałowice dotyczący 2023 roku. Jak zwykle zachęcamy do jego uważnej lektury.

Im więcej wiemy na temat swojego miejsca zamieszkania, tym łatwiej się nam w nim żyje, łatwiej angażuje w lokalne projekty, łatwiej zrozumieć decyzje podejmowane przez gminne organy samorządowe, łatwiej wyraża się konstruktywne opinie i proponuje zmiany.

Zdarza się, że interesując się głównie sprawami ogólnopolskimi, wiemy więcej o inwestycjach, rozwiązaniach, programach, działaniach, które dzieją się w różnych miejscach w Polsce, niż o tych, z którymi spotykamy się każdego dnia. Warto tyle samo wiedzieć o swojej gminie, jak o Polsce i świecie. Temu służy ten raport.

Czytając raport należy pamiętać, że umieszczone w nim wskaźniki służące do porównań z innymi gminami są oparte przede wszystkim na twardych danych finansowych. Nie zawsze jednak takie ścisłe ujęcie finansowe, które pozwala na porównania między jednostkami samorządu terytorialnego, wyczerpuje opis działań w konkretnym obszarze. Zwracamy uwagę, jeszcze raz zachęcając do lektury, na wspominane w raporcie strategie, programy, rozwiązania i przykłady aktywności, które są równie ważne co kwestie finansowe, a często również je dopełniają.

Sprawdźcie Państwo dlaczego nasza Gmina jest doceniana i nagradzana tak często.

To naprawdę interesująca lektura.

Życzę miłej lektury o naszej małej ojczyźnie,

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

Raport o stanie Gminy Michałowice zostanie przedstawiony na sesji Rady Gminy, która odbędzie się w 25 czerwca br. Po zaprezentowaniu najważniejszych wniosków wynikających z dokumentu, zostanie przeprowadzona debata, w której udział może wziąć każdy mieszkaniec Gminy. 

Osoby, które chcą zabrać głos w debacie muszą najpóźniej na dzień przed sesją (czyli do 24 czerwca do godz. 18.00) złożyć w biurze podawczym (sala obsługi mieszkańców) pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami innych osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada na początku sesji czerwca podejmie decyzję o zwiększeniu tej liczby.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny w biurze podawczym  (sala obsługi mieszkańców) oraz w wersji elektronicznej - wejdź w link . 

 

Z Raportem można zapoznać się on-line: 

 

 

 

Formularz zgłoszenia - pdf

3zgloszeniemieszkanca2024.pdf

Formularz zgłoszenia - plik edytowalny

3zgloszeniemieszkanca2024.docx
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: raport o stanie gminy

Zobacz także