12.12.2011 09:50

Realizacja projektu "Aktywnie do rozwoju"

1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gminy Michałowice, wychodząc na przeciw osobom potrzebującym wsparcia, po raz kolejny realizował w 2011 r projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju", współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1, „Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji