04.09.2020 11:20

Remont ul. Niecałej i przebudowa ul. Północnej

55
W dniu dzisiejszym (04.09.2020) rozpoczął się remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie.

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Niecałej oraz przebudowa ulicy Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

1) remont gminnej drogi o nawierzchni gruntowej - ulicy Niecałej wraz z odwodnieniem ok. 67,0 m,

2) przebudowę ulicy Północnej wraz z odwodnieniem, która jest drogą wewnętrzną posiadającą nawierzchnię z betonu asfaltowego, a zjazdy i dojścia do posesji wykonane są z betonu asfaltowego, cementowego, kostki i płyt betonowych ok. 117,0 m.

Zakres robót obejmuje:

1) prace rozbiórkowe (m.in. nawierzchnia, podbudowa, obramowania, obrzeża itd.),

2) roboty ziemne,

3) budowę odwodnienia ulic (kanały drenażowo – deszczowe ze studniami i wpustami deszczowymi),

4) ustawienie oporników i obrzeży

5) regulacja studzienek i zasuw,

6) budowę konstrukcji jezdni z kostki betonowej wraz ze zjazdami i z poboczami,

7) wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

8) roboty wykończeniowe. 

 

Szczegóły zamówienia:

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2712322020-sesja-on-line,p620142557

 

Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Zobacz także