18.09.2012 15:30

Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na 2013 rok.
Zebrania mieszkańców – 10-15 września 2012 r.

36
We wrześniu odbywają się zebrania, podczas których mieszkańcy naszej gminy mają możliwość decydowania o wydatkowaniu kwot z funduszu sołeckiego.
Pomiędzy 10, a 15 września zebrania odbyły się w Pęcicach, Michałowicach Wsi, Suchym Lesie, Opaczy-Kolonii oraz Nowej Wsi.

W Pęcicach zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, aby całą kwotę, czyli 23 521,06 zł przeznaczyć na modernizację placu zabaw. Znajduje się on nieopodal świetlicy i często korzystają z niego miejscowe dzieci. Mieszkańcy zaproponowali, aby powiększyć teren placu i wyposażyć go w nowe zabawki.

W Michałowicach Wsi mieszkańcy podjęli uchwałę, że fundusz sołecki na 2013 r. , wynoszący 27 397,68 zł zostanie przeznaczony na zajęcia kulturalne oraz sportowe dla dzieci i młodzieży (po 10 tys. zł każde), zaś pozostała kowta (blisko 7,4 tys.zł) - na zainstalowanie latarni przy ul. Szarej.

W Suchym Lesie mieszkańcy mieli do dyspozycji kwotę 12 936,59 zł. Na organizację Dnia Dziecka przeznaczono kwotę 1,5 tys. zł, na zorganizowanie w czerwcu przyszłego roku imprezy integrującej mieszkańców – Sucholeskie Bajanie – 2 tys. zł , a także na piknik rodzinny we wrześniu i Wigilię – 3 tys. zł. Pozostała kwota funduszu sołeckiego, czyli niespełna 6 tys. zł , zaproponowano , aby przeznaczyć na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu zabaw.

W Opaczy Kolonii została pojęta jednogłośnie uchwała, że fundusz sołecki na rok 2013 – 43 557,50 zł – zostanie przeznaczony na zajęcia sportowe w czasie wakacji (1500 zł) oraz pozostała kwotę - na działalność świetlicy, obejmująca zajęcia kulturalne czy edukacyjne, które organizowane będą przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

W Nowej Wsi mieszkańcy mieli do rozdysponowania kwotę 43 557,50 złotych. Większością głosów uchwalono, że kwota 18 357, 50 zł zostanie przeznaczona na działalność kulturalną, 6 400 zł zostanie przeznaczona na działalność sportową , 6 800 zł - na zakup oświetlenia diodowo-akumulatorowego do wykorzystania w czasie nocnych akcji ratunkowych OSP, 8 000 zł - na zakup nagłośnienia wykorzystywanego przy różnych imprezach kulturalnych oraz przez grupy wokalno-taneczne z Zespołu Szkół w Nowej Wsi, zaś 4 000 zł na zakupy związane na imprezami o charakterze kulturalnym.

Podczas zebrań Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice odpowiadał na liczne pytania. Dotyczyły one głównie odwodnienia terenów, utwardzania i remontów ulic oraz poruszane były tematy, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców danej miejscowości.

W zebraniach oprócz wójta Krzysztofa Grabki uczestniczyli radni Rady Gminy Michałowice.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji