01.09.2016 09:45

Rozpatrzenie uwag do projektów planów zagospodarowania przestrzennego

380
Informujemy, że opublikowano zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Zobacz także