22.03.2021 15:55

Rusza Budżet Obywatelski Gminy Michałowice

266
W kwietniu br. zaczniemy działania związane z realizacją budżetu obywatelskiego w naszej gminie. Będzie to jego pierwsza edycja. Pula środków przeznaczonych na ten cel w 2022 roku wyniesie 500 000 zł.

Budżet obywatelski to proces współdecydowania mieszkańców o części wydatków budżetu gminy poprzez zgłaszanie własnych projektów, a następnie wspólny wybór określonych zadań do realizacji.

Zasady i tryb przeprowadzenia  budżetu obywatelskiego  zostały opracowane  w ubiegłym roku, w  oparciu o art. 5a ust. 2 i 7 ustawy o samorządzie gminnym. W procesie ich przygotowania uczestniczyli mieszkańcy, radni oraz pracownicy urzędu gminy. Łącznie ponad 20 osób. Odbyły się 3 spotkania robocze, podczas których wypracowywano zapisy projektu uchwały,  w tym m.in. maksymalny koszt realizacji projektu, zasady głosowania i wyboru projektów czy ich dostępności.  Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy Michałowice 16 września 2020 r. UCHWAŁA NR XXIII/275/2020  

W styczniu  2021 r. rada gminy  określiła wysokość budżetu na 2022 rok i wyniesie on 0,5 mln zł (UCHWAŁA NR XXVIII/324/2021)

Ponadto w tym roku (na podstawie zarządzenia wójta) został określony  harmonogram działań w 2021 r.  Cały proces, od zgłaszania projektów do wyboru tych do realizacji, trwa ok. pół roku.  

Rozpoczniemy już 9 kwietnia kampanią informacyjną. Wówczas zostanie uruchomiana także  strona dedykowana budżetowi obywatelskiemu (BO). Tam krok po przybliżymy Państwu zasady BO w naszej gminie (m.in. jakie są wymagania dotyczące projektów, jak je zgłaszać, jakie są ich wymogi formalne oraz  jakie są zasady głosowania) oraz będą dostępne wszystkie wymagane formularze i dokumenty. 

Zgłaszanie projektów rozpocznie się 26 kwietnia i będzie trwać ponad 3 tygodnie. Zakończy się 17 maja. Następnie wszystkie projekty zostaną ocenione pod względem formalnym (wyniki zostaną przedstawione  do 15 czerwca) oraz,  te z pozytywną oceną formalną, pod względem merytoryczno-prawnym (ogłodzenie wyników do 25 sierpnia).

Ostateczna lista projektów zakwalifikowana do głosowania, wraz z kosztami projektów, ich lokalizacją i numerem do głosowania, zostanie przedstawiona do 14 września 2021 r. ​Głosowanie na projekty będzie trwać 2 tygodnie i zakończy się przed 8 października. Przedsięwzięcia zaproponowane i wybrane przez mieszkańców, które  będą realizowane z przyszłorocznego budżetu, poznamy do połowy października br. 

 

budzet obywatelski harmonogram

 

 

Uchwa1

  

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: BO, budżet obywatelski

Zobacz także