20.10.2020 09:45

RUSZYŁA USŁUGA TELEOPIEKI W PROJEKCIE „MICHAŁOWICKI PROGRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI SYSTEMU WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH”

57
W ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 29 września i 15 października 2020, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, odbyły się dwa szkolenia z obsługi teleopasek. Szkolenia przeznaczone były dla 40 uczestników projektu i ich otoczenia, objętych usługą teleopieki.

W ramach tej usługi każdy z uczestników projektu otrzyma zestaw teleopieki, składający się między innymi z urządzenia ubieralnego tzw. teleopaski. 

Teleopaska to urządzenie teleinformatyczne umożliwiające całodobowy kontakt pacjenta - Uczestnika projektu z ratownikiem medycznym obsługującym Centrum monitoringu. Urządzenie automatycznie monitoruje podstawowe funkcje życiowe takie jak pomiar tętna i saturacji, kontroluje i sygnalizuje sytuacje odmienne lub krytyczne np. upadek czy utratę przytomności. Posiada przycisk SOS umożliwiający kontakt z Centrum monitoringu, a w sytuacjach krytycznych automatycznie łączy się z ratownikiem medycznym. Ma również moduł przypominający o konieczności zażywania leków oraz lokalizator, który wskazuje miejsce pobytu w momencie wezwania pomocy.

Dzięki przyznanym środkom unijnym Gmina Michałowice zarówno sfinansowała zakup 40 zestawów teleopieki, które zostaną oddane do dyspozycji Uczestnikom Projektu, jak i usługę abonamentu.

Poza teleopieką w ramach projektu „Michałowickiego programu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” możliwe jest też sfinansowanie dodatkowych godzin usług opiekuńczych oraz rozszerzenie oferty wsparcia o usługi asystenckie dzięki zatrudnieniu 5 opiekunów/ek i 2 asystentów/ek. Ponadto  dla nowozatrudnionych opiekunów i asystentów przewidziano szkolenie oraz spotkania superwizyjne, natomiast dla uczestników projektu zostaną zorganizowane zajęcia kulturalno-edukacyjno - integracyjne.

Wartość projektu: 1 439 858,40 PLN w tym:

  • dofinansowanie z EFS: 1 151 886,72 PLN
  • dofinansowanie z budżetu Państwa: 186 971,68 PLN
  • finansowy wkład własny: 81 000 PLN
  • osobowy wkład własny: 20 000 PLN
Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska
Podobne tematy: teleopieka