13.09.2013 15:00

Ślubowanie nauczycieli mianowanych

202
W szkołach i przedszkolach gminy Michałowice pracuje 251 pedagogów, w tym 81 posiadających tytuł nauczyciela mianowanego. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Michałowice, 4 września 2013 roku, do tej grupy dołączyło 8 pedagogów, którzy z rak wójta gminy odebrali akty mianowania.
Tuż przed ich uroczystym otrzymaniem, złożyli ślubowanie:
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".
Otrzymany tytuł jest uwieńczeniem trwającego 2 lata stażu i uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdania egzaminu końcowego przed specjalnie powołaną przez wójta komisją.

Nauczycielami, który otrzymali akty mianowania są:
MATEUSZ BELNIAK (ZSO w Komorowie)
AGNIESZKA CZEKALSKA (Gminne Przedszkole w Michałowicach)
AGNIESZKA GRAJEWSKA (ZS w Michałowicach)
EWA KALETA (ZSO w Komorowie)
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI (ZSP w Nowej Wsi)
KATARZYNA MIKULSKA (ZSO w Komorowie)
ALEKSANDRA PIOTROWSKA (ZSP w Nowej Wsi)
MARIA ZAJKOWSKA (ZS w Michałowicach)

Obecnie w gminnych szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest 251 nauczycieli, z czego 97 posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 89 - mianowanego, 54 - kontraktowego i 11 - stażysty.

Uczniowie z gimnazjum z Nowej Wsi przygotowali niespodziankę dla nauczycieli oraz osób uczestniczących w sesji rady. Zaprezentowali swoje umiejętności nabyte podczas lekcji z języka angielskiego. Była i opowieść o Kopciuszku, i „foto story” z wycieczek i wydarzeń szkolnych, czy na koniec piosenka "Lemon tree" zespołu Fools Garden.

Nauczycielom gratulujemy awansu. Życzymy sukcesów w życiu osobistym oraz w karierze zawodowej.


Mianowani nauczyciele z wójtem gminy, Krzysztofem Grabką oraz
wieceprzewodniczącym rady gminy, Pawłem Zacnym
Lemon tree w wykonaniu gimnazjalistów z Nowej WsiW imieniu nauczycieli podziękowania składa Krzysztof Kwiatkowski
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji