11.09.2017 12:05

SOŁECTWO KOMORÓW – ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

580
Mieszkańcy sołectwa Komorów tradycyjnie spotkali się w świetlicy w Kaliszowym Gaiku, zebranie zwołał i prowadził Artur Kostera, sołtys, a także Katarzyna Parzyńska, radna. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, pracownicy urzędu, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady, a także radni z terenu naszej gminy.

Zebranie odbyło się w miłej atmosferze, było sprawnie i rzeczowo poprowadzone przez sołtysa Artura Kosterę. Na początku sołtys przedstawił porządek zebrania, a następnie zaprezentował sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej od września 2016 do września 2017 roku.  

 

Liczba działań jest imponująca. Zaprezentuję nieliczne jak choćby sprzątanie miejscowości, teatrzyki dla dzieci, spotkania z okazji pożegnania lata, spotkania wigilijnego, dnia dziecka, spotkania wielkanocnego z poświeceniem pokarmów.

 

Sołtys i rada sołecka, w ciągu roku, spotkali się na zebraniach 13 razy, omawiane były sprawy zagospodarowania funduszu sołeckiego. Z funduszu na roku 2017 organizowane były wspomniane wyżej imprezy, a także sfinansowane zostało wyposażenie świetlicy, m.in. narzędzia, szafa, odkurzacz oraz namiot zewnętrzny. Z funduszu prowadzone są zajęcia dla mieszkańców: zajęcia rehabilitacyjne „zdrowy kręgosłup”, zumba, gimnastyka. Do końca września zostanie zamontowana dalsza część siłowni zewnętrznej. Sołtys Artur Kostera dodał, że prowadzona jest strona internetowa sołectwa, za darmo aktualizuje ją Robert Skierski – członek rady sołeckiej. 

 

Liczba wniosków zgłoszonych przez sołtysa do urzędu gminy jest imponująca. W większości dotyczyły one potrzeby interwencji i wykonania prac naprawczych, m.in. wymiany wybitej szyby na przestanku autobusowym przy ul. Aleja Marii Dąbrowskiej, zamontowania lustra drogowego przy ulicy Wschodnia-Główna i Zachodnia-Główna, zamontowania stojaków rowerowych nad zalewem i przy świetlicy, naprawy nawierzchni na ulicach: Turystyczna, Kaliszany, Nad zalewem, Myśliwska, Północna, Tęczowa.

 

Zasadniczym powodem zebrania mieszkańców było rozdysponowanie funduszu sołeckiego na kolejny – 2018 rok. Propozycja przedstawiona przez sołtysa i radę sołecką spotkała się z jednomyślnym przyjęciem, głosowanie przebiegło bardzo sprawnie. I tak fundusz sołecki sołectwa Komorów na 2018 rok, w wysokości 62 725, 63 został, poprzez głosowanie mieszkańców, przeznaczony na następujące działania:

- zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów – 22 525, 63 zł;

- zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów – 10 000 zł;

- wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego – 14 000 zł;

- zakupy sprzętu sportowego: bramki przenośne i stół do ping-ponga – 6 000 zł;

- zakupy związane z imprezami – 2 500 zł (owoce i słodycze);

- wyposażenie świetlicy – drukarka, stoły, ławki i talerze – 4 000 zł;

- pojemniki na pieczywo – 1 200 zł;

- utrzymanie świetlicy – 2 500 zł.

 

W zebraniu uczestniczyło blisko czterdzieści osób.

 

Kolejnym punktem zebrania były propozycje mieszkańców do budżetu gminy na rok 2018. Katarzyna Parzyńska, radna, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami, wnioskowała o przeprowadzenie modernizacji ulic: Kaliszany, Różanej, Wrzosowej, Południowej, Myśliwskiej, Paproci, Bugaj. Mieszkańcy złożyli też wniosek o budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicy Pod borem.

 

W sprawach wniesionych został poruszony temat rewitalizacji zalewu. Krzysztof Grabka, wójt gminy powiedział, że temat nabrał przyspieszenia. Rozwiązane zostały bowiem sprawy własnościowe, gmina stałą się właścicielem zalewu, teren został przejęty od Agencji Rynku Rolnego. Teraz trwają uzgodnienia dotyczące przekazania naszej gminie terenów przyległych. Krzysztof Grabka powiedział, że na oczyszczenie zalewu w najbliższych latach  zaplanowano kwotę 2,5 mln zł.  

Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Zobacz także