SOŁECTWO KOMORÓW – ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW Foto bz.
W zebraniu mieszkańców sołectwa Komorów uczestniczyli radni naszej gminy. Foto: bz. Wnioski do budżetu gminy na 2018 rok przedstawiła radna Katarzyna Parzyńska. Foto: bz. Moment głosowania za przyjęciem funduszu sołeckiego na 2018 rok. Foto: bz.
Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Mieszkańcy sołectwa Komorów tradycyjnie spotkali się w świetlicy w Kaliszowym Gaiku, zebranie zwołał i prowadził Artur Kostera, sołtys, a także Katarzyna Parzyńska, radna. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, pracownicy urzędu, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady, a także radni z terenu naszej gminy.


Zebranie odbyło się w miłej atmosferze, było sprawnie i rzeczowo poprowadzone przez sołtysa Artura Kosterę. Na początku sołtys przedstawił porządek zebrania, a następnie zaprezentował sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej od września 2016 do września 2017 roku.  

 

Liczba działań jest imponująca. Zaprezentuję nieliczne jak choćby sprzątanie miejscowości, teatrzyki dla dzieci, spotkania z okazji pożegnania lata, spotkania wigilijnego, dnia dziecka, spotkania wielkanocnego z poświeceniem pokarmów.

 

Sołtys i rada sołecka, w ciągu roku, spotkali się na zebraniach 13 razy, omawiane były sprawy zagospodarowania funduszu sołeckiego. Z funduszu na roku 2017 organizowane były wspomniane wyżej imprezy, a także sfinansowane zostało wyposażenie świetlicy, m.in. narzędzia, szafa, odkurzacz oraz namiot zewnętrzny. Z funduszu prowadzone są zajęcia dla mieszkańców: zajęcia rehabilitacyjne „zdrowy kręgosłup”, zumba, gimnastyka. Do końca września zostanie zamontowana dalsza część siłowni zewnętrznej. Sołtys Artur Kostera dodał, że prowadzona jest strona internetowa sołectwa, za darmo aktualizuje ją Robert Skierski – członek rady sołeckiej. 

 

Liczba wniosków zgłoszonych przez sołtysa do urzędu gminy jest imponująca. W większości dotyczyły one potrzeby interwencji i wykonania prac naprawczych, m.in. wymiany wybitej szyby na przestanku autobusowym przy ul. Aleja Marii Dąbrowskiej, zamontowania lustra drogowego przy ulicy Wschodnia-Główna i Zachodnia-Główna, zamontowania stojaków rowerowych nad zalewem i przy świetlicy, naprawy nawierzchni na ulicach: Turystyczna, Kaliszany, Nad zalewem, Myśliwska, Północna, Tęczowa.

 

Zasadniczym powodem zebrania mieszkańców było rozdysponowanie funduszu sołeckiego na kolejny – 2018 rok. Propozycja przedstawiona przez sołtysa i radę sołecką spotkała się z jednomyślnym przyjęciem, głosowanie przebiegło bardzo sprawnie. I tak fundusz sołecki sołectwa Komorów na 2018 rok, w wysokości 62 725, 63 został, poprzez głosowanie mieszkańców, przeznaczony na następujące działania:

- zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów – 22 525, 63 zł;

- zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów – 10 000 zł;

- wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego – 14 000 zł;

- zakupy sprzętu sportowego: bramki przenośne i stół do ping-ponga – 6 000 zł;

- zakupy związane z imprezami – 2 500 zł (owoce i słodycze);

- wyposażenie świetlicy – drukarka, stoły, ławki i talerze – 4 000 zł;

- pojemniki na pieczywo – 1 200 zł;

- utrzymanie świetlicy – 2 500 zł.

 

W zebraniu uczestniczyło blisko czterdzieści osób.

 

Kolejnym punktem zebrania były propozycje mieszkańców do budżetu gminy na rok 2018. Katarzyna Parzyńska, radna, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami, wnioskowała o przeprowadzenie modernizacji ulic: Kaliszany, Różanej, Wrzosowej, Południowej, Myśliwskiej, Paproci, Bugaj. Mieszkańcy złożyli też wniosek o budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicy Pod borem.

 

W sprawach wniesionych został poruszony temat rewitalizacji zalewu. Krzysztof Grabka, wójt gminy powiedział, że temat nabrał przyspieszenia. Rozwiązane zostały bowiem sprawy własnościowe, gmina stałą się właścicielem zalewu, teren został przejęty od Agencji Rynku Rolnego. Teraz trwają uzgodnienia dotyczące przekazania naszej gminie terenów przyległych. Krzysztof Grabka powiedział, że na oczyszczenie zalewu w najbliższych latach  zaplanowano kwotę 2,5 mln zł.  

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

Teatrzyk dla dzieci, pt.: Kolorowa Wędrówka

Teatrzyk dla dzieci, pt.: "Kolorowa Wędrówka" Data wydarzenia: 24.02.2018

Sołtysi i Rady Sołeckie Nowej Wsi, sołectwa Komorów i Pęcic Małych zapraszają na teatrzyk dla dzieci, pt.: "Kolorowa Wędrówka" (24 lutego, godz.: 11:00).

czytaj więcej
Co to był za bal... - zabawa karnawałowa w Sołectwie Komorów. Foto: bz

Co to był za bal... - zabawa karnawałowa w Sołectwie Komorów 12.02.2018 09:35

W ostatnią sobotę karnawału bawili się mieszkańcy sołectwa Komorów. Tym razem tematem imprezy był świat bajek i baśni. Zabawa ostatkowa była bardzo udana.

czytaj więcej
Laboratorium Juniora w sołectwie Komorów

Laboratorium Juniora w sołectwie Komorów Data wydarzenia: 25.02.2018

Radna, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Komorów zapraszają dzieci na warsztaty z cyklu laboratorium juniora pn. Wulkany - zadziwiające olbrzymy. (25 lutego, godz. 10.30)

czytaj więcej
Wieczór wigilijny w sołectwie Komorów. Foto: bz.

Wieczór wigilijny w sołectwie Komorów 18.12.2017 09:05

Wigilia w sąsiedzkim gronie w sołectwie Komorów na dobre wpisała się w tradycję tej miejscowości. Mieszkańcy tłumnie przybyli do świetlicy W kaliszowym gaiku, aby razem świętować czas przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. W świątecznym spotkaniu uczestniczyli radni gminni, z jej przewodniczącą Elżbietą Biczyk na czele, a także Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, żoną i ksiądz proboszcz Andrzej Perdzyński.

czytaj więcej
Idą święta – warsztaty ozdób świątecznych w Kaliszowym Gaiku. Foto: bz.

Idą święta – warsztaty ozdób świątecznych w Kaliszowym Gaiku 11.12.2017 12:30

Tradycyjnie już przed świętami Bożego Narodzenia dzieci z sołectwa Komorów spotkały się na warsztatach podczas których robiły świąteczne ozdoby. Świątecznie przystrojona została również świetlica w Kaliszowym Gaiku.

czytaj więcej
Pożegranie lata - zabawa w sołectwie Komorów; Foto: bz

Pożegranie lata - zabawa w sołectwie Komorów 25.09.2017 10:10

To było pożegnanie lata, które odbyło się w drugi dzień astronomicznej jesieni – 23 września mieszkańcy sołectwa Komorów spotkali się w Kaliszowym Gaiku na wspaniałej sąsiedzkiej zabawie!


czytaj więcej
WIANKI - powitanie lata w Kaliszowym Gaiku

WIANKI - powitanie lata w Kaliszowym Gaiku 25.06.2017 10:40

Mieszkańcy sołectwa Komorów powitali lato wspólną zabawą i potańcówką. W festynie uczestniczył Krzysztof Grabka. Wszyscy świetnie się bawili!

czytaj więcej
Wielka Sobota w sołectwie Komorów

Wielka Sobota w sołectwie Komorów 18.04.2017 09:35

Wielką Sobotę w świetlicy w Kaliszowym Gaiku odbyło się świecenie pokarmów. Zgromadziło się wielu mieszkańców sołectwa Komorów.

czytaj więcej
Spotkanie wielkanocne emerytów z sołectwa Komorów; foto. bz.

Spotkanie wielkanocne emerytów z sołectwa Komorów 07.04.2017 09:40

Spotkanie wielkanocne seniorów z Koła Emerytów i Rencistów sołectwa Komorów odbyło się w świetlicy w Kaliszowym Gaiku. Wśród zaproszonych gości znalazł się między innymi wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, radna Katarzyna Parzyńska, sołtys Artura Kostera i ksiądz prałat Andrzej Perdzyński.

czytaj więcej
Wiosenne porządki w sołectwie Komorów. Foto: bz.

Wiosenne porządki w sołectwie Komorów 05.04.2017 20:45

Wiosną, tradycyjnie już, mieszkańcy sołectwa Komorów sprzątają swoją miejscowość. Akcję: wiosenne porządki zorganizował Artur Kostera, sołtys wraz z radą sołecką oraz Katarzyna Parzyńska, radna.

czytaj więcej