18.09.2013 13:00

Sołectwo Pęcice – doroczne zebranie mieszkańców

126
17 września, we wtorek, odbyło się w świetlicy w Pęcicach zebranie mieszkańców. Prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. Zebranie odbyło się w budynku miejscowej świetlicy.
Uczestniczyło w nim 11 mieszkańców Pęcic. W zebraniu wziął udział Krzysztof Grabka, wójt gminy, Ewa Borzymowska, radna z Komorowa i Piotr Pacyna, pracownik Urzędu Gminy.
Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy uchwalili na co przeznaczą środki funduszu sołeckiego. W tym roku, zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, aby fundusz sołecki, który w 2014 roku wynosić będzie 27 265,33 przeznaczyć na: 13 tysięcy na integrację mieszkańców, a kwotę 14 265,33 na uporządkowanie działki gminnej przy ulicy Zaułek, sąsiadującej z placem zabaw dla dzieci i świetlicą.

Waldemar Widlicki przedstawiając sprawozdanie z rady sołeckiej powiedział o wigilii, którą zorganizowała rada, a także o tegorocznych dożynkach. Kompozycje dożynkowe, wieniec i kosz, które wykonali mieszkańcy Pęcic, odniosły sukcesy. Wieniec zajął pierwsze miejsce podczas konkursu na dożynkach gminnych w Regułach, nagrodę publiczności na dożynkach powiatowych w Pruszkowie oraz został doceniony przez jury konkursu powiatowego, zajmując II miejsce. Natomiast druga kompozycja dożynkowa – kosz, została zwycięzcą konkursu podczas gminnych dożynek. Gratulujemy!

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny fundusz sołecki w całości został przeznaczony na rozbudowę i modernizację placu zabaw. Jak powiedział Krzysztof Grabka, wójt gminy, w październiku zostaną wykonane wszystkie prace związane z tym zadaniem.
Podczas zebrania, obecny Piotr Pacyna, pracownik urzędu, powiedział, że w tym roku zostały oczyszczone i pogłębione wszystkie rowy melioracyjne na terenie Pęcic.

W drugiej części zebrania sołtys, jak również mieszkańcy złożyli propozycje do budżetu gminy na rok 2014. I tak mieszkańcy wystąpili o modernizację dróg: Źródlanej, Wąskiej i Piachy, wykonanie kanalizacji w ulicy Piachy (projekt jest już przygotowany), a także budowę ścieżki rowerowej z Pęcic do Reguł.

Podczas zebrania poruszony został również temat niewielkiego cmentarza z okresu pierwszej wojny światowej. Znajduje się on po prawej stronie jadąc z Pęcic do Reguł. Niestety w tej chwili nie ma nawet wytyczonej drogi, która umożliwiłaby dojście do cmentarza. Krzysztof Grabka powiedział, że jest to sprawa, którą zajmie się w najbliższym czasie.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała