18.04.2019 12:50

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli kadencji 2019-2024

585
Prezentujemy Państwu biogramy sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, którzy przez najbliższe 5 lat będą stali na czele jednostek pomocniczych w naszej gminie.

Sołectwa i osiedla (jednostki pomocnicze) w liczbach : 

 • na terenie gminy powołanych jest 13 jednostek pomocniczych, w tym 10 sołectw (Komorów, Michałowice, Nowa Wieś, Opacz-Kolonia,  Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów i Suchy Las) oraz 3 osiedla (Granica, Komorów i Michałowice)
 • w kadencji 2019-2024 funkcję sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla sprawuje 6  kobiet oraz 7 mężczyzn (poprzednia kadencja 4/9)
 • 11 osób już po raz kolejny pełnił tę funkcję, 2 - po raz pierwszy. 

s

 

ELŻBIETA BICZYK - SOŁTYS NOWEJ WSImmm

 • Absolwentka Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych na ulicy Ogrodowej. 
 • Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
 • Pracowała: Przedstawicielstwo amerykańskie CURTIS INTERNATIONAL, Towarzystwo Ubezpieczeniowe HESTIA INSURANCE, obecnie własna działalność gospodarcza.
 • Radna Gminy Michałowice obecnej i poprzednich dwóch kadencji (2010-2014 i 2014-2018).  Przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję jej przewodniczącej.
 • Przez wiele lat była członkiem  Rady Sołeckiej Nowej Wsi
 • Przez 6 lat sprawowała funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi.
 • Aktywnie działa na rzecz podniesienia komfortu życia mieszkańców gminy Michałowice, poprzez działania na rzecz rozwoju infrastrukturalnego, jak również aktywizacji społecznej mieszkańców.

Prywatnie: Mieszkanka Nowej Wsi od 2006 roku.

Hobby:  Uwielbia czytać książki i oglądać filmy biograficzne. Chodzi na polowania, ale tylko do księgarni. Zbiera figurki aniołów. Chętnie podróżuje. Odpoczywa pracując w ogrodzie.

 

 

 

BARBARA BUDZYNIAK  - SOŁTYS OPACZY MAŁEJ  sss

 • Sołtys Opaczy Małej od 2003 r. 
 • Wraz z radą sołecką inicjatorka wielu przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców sołectwa. 
 • Od zawsze interesowała się życiem mieszkańców sołectwa, ponieważ jej rodzina mieszka w Opaczy Małej od pokoleń.
 • Zawodowo: w okresie aktywności zawodowej pracowała w handlu i prowadziła wraz z mężem własną działalność gospodarczą; obecnie jest na emeryturze.

Prywatnie:   Od urodzenia mieszkanka Opaczy Małej (rodzina zamieszkuje od pokoleń). Mężatka.

Hobby:  Filmy i książki biograficzne, rozwiązywanie krzyżówek, prace w ogrodzie.

 

 

 

EDWARD CHRUŚCIAK - SOŁTYS SUCHEGO LASU sss

 • Od 2014 roku sołtys Suchego Lasu. 
 • Inicjator wielu przedsięwzięć integrujących wieś Suchy Las m.in.: budowa świetlicy, budowa boiska sportowego, spotkania i zabawy mieszkańców, wyjazdy do teatru, wycieczki dla dzieci, aktywna współpraca z Kołem Kobiet Kreatywnych.
 • Zawodowo: od 1992 roku prowadzi wraz z żoną gospodarstwo rolne.

Prywatnie: Żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od 36 lat mieszkaniec Suchego Lasu.

Hobby:  Renowacja starych samochodów i motocykli.

 

 

 

GRAŻYNA GRABKA - SOŁTYS OPACZY-KOLONIIgrabka

 • 12 lat jest sołtysem Opaczy-Kolonii.
 • Z pełnym zaangażowaniem dąży do aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa.
 • Ściśle współpracuje z miejscowym Kołem Emerytów i Rencistów.
 • Jej pasją jest działalność społeczna.

Prywatnie:   Od 32 lat mieszka w Opaczy-Kolonii. Jest szczęśliwą matką i żoną.

Hobby:  Kocha książki, wędrówki po górach oraz własnoręcznie założony i pielęgnowany wraz z mężem ogród.

 

 

 

MICHAŁ JEŻEWSKI  - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA KOMORÓW ddd

 • Społecznik od wielu lat, w  Zarządzie Osiedla Komorów od 10.  Jego przewodniczącym został już po raz 3.
 • Współorganizował wiele przedsięwzięć odbywających się w Komorowie.
 • Zawodowo: wydawca książek.

Prywatnie: Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek.  Dziadek. Komorowianin od urodzenia.

Hobby:  Pasjonat literatury i podróży.  Uwielbia także wszelką aktywność sportową. 

 

 

 

ARTUR KOSTERA - SOŁTYS SOŁECTWA KOMORÓW  sss

 • Sołtys sołectwa Komorów w latach 2014-2019.
 • Absolwent Technikum Ogrodniczego w Milanówku.
 • Zawodowo: od 26 lat pracownik Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Prywatnie:  Mąż, ojciec dwójki dzieci (syn 21 lat, córka 18 lat). Mieszkaniec sołectwa Komorów od 20 lat.

Hobby: Fan piłki nożnej, w szczególności ligi angielskiej, lubi spotkania z przyjaciółmi, miłośnik czytania książek, w szczególności polskiej fantastyki ( A. Pilipiuk, J. Piekara, A Przechrzta), lubi posłuchać ciężkiego rocka, zagorzały grzybiarz.

 

 

 

MAGDALENA KRAJNIK-PARTYKA  - SOŁTYS REGUŁ 

fra

 • Sołtys sołectwa Reguły od 2015 r.
 • Członek rady sołeckiej w latach 2011 – 2015
 • Członek Gminnej Komisji Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • w latach 2015 - 2018 współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowicach i świadczyła pomoc prawną najuboższym mieszkańcom gminy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Opaczy-Kolonii
 • Ukończona aplikacja sądowa i zdany egzamin sędziowski w Ministerstwie Sprawiedliwości (2008r.),
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu: doradztwa podatkowego, sprawa spółek oraz audytu wewnętrznego,
 • Zawodowo: adwokat od 2009 r., prowadzi własną Kancelarię Adwokacką

Prywatnie: Mieszkanka gminy Michałowice od 10 lat. Żona i matka dwójki dzieci: syn 13 lat, córka 9 lat.

Hobby:  Podróże, aktywny wypoczynek, pływanie jachtem

 

 

 

ADRIANA KRÓL-POPIEL - SOŁTYS MICHAŁOWIC  krol

 • Ukończyła Administrację i Finanse Publiczne na SGGW oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na SGH. 
 • Od 8 lat jest sołtysem.
 • Radna Gminy Michałowice obecnej i poprzedniej kadencji (2014-2018) 
 • W poprzedniej kadencji była przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
 • Od wielu lat aktywnie działa w Radzie Rodziców.
 • Inicjatorka spływów kajakowych, ognisk, zabaw andrzejkowych i innych działań na rzecz aktywizacji mieszkańców, jak również wielu przedsięwzięć podnoszących komfort życia mieszkańców Michałowic-Wsi, jak również mieszkańców całej gminy Michałowice.

Prywatnie: Od urodzenia mieszkanka gminy. Początkowo Opaczy-Kolonii, obecnie Michałowic-Wsi.

Hobby: Architektura wnętrz, wnętrzarstwo.

 

 

 

ZDZISŁAW KRUPA - SOŁTYS PĘCIC MAŁYCH ddd

 • Był sołtysem w latach 90. XX wieku.
 • Po przerwie funkcję tę pełni  nieprzerwanie od 2010 r.
 • Wraz z radą sołecką przygotował wiele imprez aktywujących mieszkańców sołectwa.   
 • Członek Koła nr 9 Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Pęcicach Małych.

Prywatnie:  Żonaty, ma dwóch synów i jednego wnuka. Z gminą Michałowice związany jest od urodzenia. Najpierw z rodziną mieszkał w Regułach, mieszkaniec Pęcic Małych od 1956 roku.

Hobby:  W wolnych chwilach lubi wędkować.

 

 

 

AGNIESZKA LENARD - PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU OSIEDLA MICHAŁOWICE ddd

 • Z wykształcenia audiolog.
 • Zaangażowana w prace rady rodziców przedszkola w latach 2011-2015.

Prywatnie: Mężatka, matka dwóch synów i dwóch córek. Od ponad 12 lat mieszkanka osiedla Michałowice.

Hobby: Historia, przedwojenne kino, książki.

 

 

 

 

BARTOSZ LEWANDOWSKI -  SOŁTYS SOKOŁOWA ddd

 • Funkcję sołtysa pełni 4 lata (II kadencja)
 • Wykształcenie: mechanik maszyn i urządzeń
 • Zawodowo: prowadzi własną działalność gospodarczą – budowlaną
 • Sekretarz w Zarządzie Klubu FC Komorów
 • Przed funkcją sołtysa działał w radzie sołeckiej Sokołowa

Prywatnie: Mieszkaniec Sokołowa od 12 lat. Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Hobby:  Piłka nożna, wędkarstwo.

 

 

 

PAWEŁ ŁĄPIEŚ - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA GRANICA ddd

 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Granica kadencji 2015-2019, traktujący funkcję przewodniczącego osiedla jako przedstawiciela i reprezentanta wspólnoty samorządowej.
 • Samorządowiec zarówno z zamiłowania, jak i wykształcenia: absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył wiele kursów i szkoleń tematyki samorządowej.
 • Uczestnicząc w sesjach rady gminy od podszewki poznał funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek pomocniczych.
 • Organizator popularnych zajęć na rzecz mieszkańców, w tym zajęć sportowych i kulturalnych. Czynnie biorący udział w procesie inwestycyjnym - od opiniowania projektów budowlanych, po odbiór budowalny. Uważający ostatnie inwestycje na terenie Granicy za największy sukces współpracy na linii urząd gminy – radni – zarząd osiedla.
 • Zwolennik silnej współpracy z Kołem Emerytów i Wspólnotą Gruntową z Granicy.
 • Zawodowo: menadżer w firmie branży przemysłowej.

Prywatnie: Mieszka w Granicy od urodzenia, a rodzina od pokoleń.

Hobby: Miłośnik sportu oraz podróży. 

 

 

 

WALDEMAR WIDLICKI  - SOŁTYS PĘCIC dddd

 • Funkcję sołtysa sprawuje  już  4 kadencję.
 • Wraz z radą solecką organizował wiele przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców.
 • Był przedstawicielem  rolników naszej gminy w Izbie Rolniczej Powiatu Pruszkowskiego. 
 • Wykształcenie: ogrodnik.
 • Zawodowo: rolnik.

Prywatnie: Od urodzenia mieszkaniec Pęcic.

Hobby: Wszechstronne zainteresowania.

 

 

 

 

Podobne tematy: jednostki pomocnicze