27.03.2024 08:00

Spotkanie dot. działań na rzecz seniorów w gminie Michałowice

91
20 marca br., w sali multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się spotkanie wójt Małgorzaty Pacheckiej z przedstawicielami seniorów z gminy Michałowice.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały formy wsparcia i aktywizacji seniorów realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice. Bogata oferta wydarzeń, warsztatów, zajęć, porad, wsparcie w formie bonów, zniżek i różnego rodzaju pakietów usług, czyli aktywnie prowadzona polityka senioralna sprawia, że michałowiccy seniorzy mogą korzystać z wielu możliwości. Przyczynia się to do ich lepszego funkcjonowania, poczucia samodzielności oraz aktywności społecznej i kulturalnej.

Spotkanie było również idealną okazją do omówienia planów na przyszłość, które były aktywnie dyskutowane, zostały spisane propozycje i sugestie.

Na zakończenie wójt Małgorzata Pachecka wraz z przewodniczącą rady gminy, Beatą Rycerską złożyły podziękowania Zarządowi Oddziału Rejonowego P.Z.E.R.i I. z Ewą Adamczyk na czele oraz na ręce przewodniczących - wszystkim działającym na terenie gminy kołom emerytów za ich działalność na rzecz aktywizacji i integracji seniorów:

 • Koło nr 1 w Komorowie - Henryk Rybkowski;

 • Koło nr 2 w Michałowicach - Teresa Sładek;

 • Koło nr 3 w Nowej Wsi - Elżbieta Gospodarczyk;

 • Koło nr 4 w Regułach - Grażyna Domańska;

 • Koło nr 5 w Opacz-Kolonii - Anna Taras;

 • Koło nr 6 w Granicy - Ryszard Dutkiewicz;

 • Koło nr 7 w sołectwie Komorowie - Teresa Sobiech;

 • Koło nr 8 w Sokołowie-Pęcice - Danuta Gajewska;

 • Koło nr 9 w Pęcicach Małych - Katarzyna Szymaniak-Rasz;

 • Koło nr 10 w Suchym Lesie - Hanna Tumiłowska;

 • Koło nr 11 w Michałowicach - Antonina Maria Płodzik.

Dodatkową atrakcją, która uświetniła środowe wydarzenie, był występ chórów: „Czerwonych Korali” pod przewodnictwem Renaty Włodarczyk oraz „Michałowiczanki” pod przewodnictwem Piotra Gwiazdeckiego.

 

O chórach:

 • Chór "Czerwone Korale" - film;
 • Chór "Michałowiczanka" - film.
Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także