21.12.2023 10:10

Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji projektowej rozbudowy Alei Jerozolimskich

311
W środę, 13 grudnia, w sali multimedialnej urzędu gminy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 719, czyli Al. Jerozolimskich.

Na spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) i firmy projektowej Europrojekt Gdańsk S.A. przyszło wielu mieszkańców naszej gminy, głównie z Reguł i Michałowic, oraz goście z sąsiednich gmin.

Uczestniczyli w nim również; wójt gminy, Malgorzata Pachecka, przewodnicząca rady, Beata Rycerska, radni, sołtys Reguł oraz pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej.

MZDW zleciła firmie projektowej opracowanie koncepcji projektowej tej trasy. Zleceniodawcę na spotkaniu reprezentował dyrektor ds. Inwestycji MZDW, Tomasz Dąbrowski, zaś wykonawcę koncepcji, Marcin Tomaszewski i Rafał Klein.

Ogólny opis drogi został przedstawiony przez dyrektora Dąbrowskiego. Natomiast, bazując na przygotowanej prezentacji, projektanci omówili proponowany przebieg drogi oraz propozycje przebudowy istniejących skrzyżowań, ścieżek rowerowych, chodników i dróg dodatkowych.

Mieszkańcy zadawali wiele pytań, szczególnie do kluczowych dla komunikacji naszej gminy skrzyżowań z ulicami Regulską, Wiejską, Platanową w Regułach oraz Słoneczną i Ogrodową w Michałowicach.

Właściciele działek, w których układ planu ingeruje, rozmawiali o konkretnych rozwiązaniach, które pomogą im utrzymać jakość komunikacji z Al. Jerozolimskimi w nowym układzie drogowym.

Ustalono, że w związku z konkretnością i szczegółowością pytań, do 15 stycznia mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i sugestie dotyczące zaprezentowanego projektu, przesyłając je bezpośrednio do MZDW na adres dyrekcja@mzdw.pl, ew. załączając do wiadomości adres urząd gminy: sekretariat@michalowice.pl. Uwagi zostaną przekazane do MZDW i Europrojektu, które następnie zweryfikują je pod kątem zasadności i możliwości ich wprowadzenia.

Ta inwestycja szczególnie wpłynie na mieszkańców Reguł, gdyż przebudowa Alei Jerozolimskich będzie oddziaływać na ruch ul. Regulską, Wiejską, Platanową. Wobec tego, że projekt wzbudza wiele emocji, kontrowersji i pytań, sołtys Reguł, Magdalena Krajnik- Partyka zaprasza na spotkanie, 28 grudnia, o godz. 18.00 w urzędzie gminy, podczas którego w gronie mieszkańców będzie można omówić przyjęte w koncepcji rozwiązania, jakie są oczekiwania i potrzeby. Wnioski, ze spotkania zostaną przekazane MZDW.

Spotkanie, które odbyło się 13 grudnia z przedstawicielami MZDW I projektantami było pierwszym z cyklu, więc liczmy że na kolejnym zorganizowanym spotkaniu obejrzymy i będziemy mieli możliwość porozmawiania o projekcie z naniesionymi poprawkami i zmianami.

Koncepcja projektu przebudowy Alei Jerozolimskich dostępna jest w artykule - LINK

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska