28.09.2023 14:25

Spotkanie mieszkańców sołectwa Nowa Wieś

132
19 września 2023 roku odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Nowa Wieś.

19 września w świetlicy w Nowej Wsi odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Nowa Wieś. Spotkanie prowadziła radna i sołtys, Elżbieta Biczyk. W pierwszym terminie, o godzinie 18:30 nie było wymaganego kworum, dlatego trzeba było czekać z rozpoczęciem spotkania na II termin, czyli godzinę 19:00. Czas między pierwszym a drugim terminem poświęcono na rozmowę z dzielnicowym Nowej Wsi, sierżantem sztabowym Mirosławem Kotowskim. Po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze sekretarza nastąpiło pierwsze głosowanie nad protokołem z poprzedniego spotkania, który został przyjęty jednogłośnie.

Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie sołtys z działalności w ostatnim roku, a następnie podział budżetu sołeckiego na rok 2024. Niestety budżet sołecki na przyszły rok zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o około 10%. Sołtys zaproponowała następujący podział środków budżetowych:

  • Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś:  61440 zł.
  • Organizacja imprez zajęć i warsztatów sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa: 25250 zł.
  • Zakupy spożywcze związane z organizacją zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego: 5441,80 zł.
  • Zakupy przemysłowe związane z organizacją zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz powstawaniem kultury i dziedzictwa narodowego: 4500 zł
  • zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez, zajęć i warsztatów sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa: 300 zł.

Razem szacowane koszty wynoszą 96931,80 zł. Mieszkańcy zaakceptowali podział kwot z budżetu i podjęli stosowną uchwałę.
 

W kolejnym punkcie programu mieszkańcy zgłaszali wnioski do budżetu gminy. Znalazły się tam między innymi: monitoring na parkingu przy stacji kolejki WKD, naprawa nawierzchni na ulicy Głównej, drugi wjazd na parking przy szkole, utwardzenie fragmentu ulicy Heleny i przełożenie linii energetycznej z terenu Wspólnoty.

W części poświęconej sprawom wniesionym pojawiło się sporo wniosków związanych z utrzymaniem zieleni, odprowadzeniem wody deszczowej, sprzątaniem śmieci i oznakowaniem ulic. Zwracano też uwagę na niewydolność kolektora na ulicy Jaśminowej.

W spotkaniu uczestniczyło 51 mieszkańców uprawnionych do głosowania oraz goście z urzędu gminy. Zebranie zakończyło się około godziny 21:10.

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także