08.11.2011 13:00

Srebrna statuetka dla gminy Michałowice

12
W czwartej edycji konkursy Mazowiecka Gmina Roku 2011, gmina Michałowice zajęła II miejsce, zdobywając srebrną statuetkę Orła Mazowieckiego Samorządu.
Konkurs został zorganizowany po raz czwarty przez firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Honorowy Patronat sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Konkursowi patronowali także Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.

Drugie miejsce w konkursie przedstawia naszą gminę, jako tę, która stwarza dogodne warunki inwestorom, priorytetowo traktuje ochronę środowiska, dba o sprawność służby zdrowia oraz o najlepszą jakość edukacji oraz umiejętnie wykorzystuje środki z Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury, a tym samym dba o wzrost jakości życia mieszkańców.

Samorządy oceniane były poprzez pryzmat wyników ekonomicznych, jakości zarządzania oraz wywiązywania się ze swoich zadań obligatoryjnych.

Statuetkę i dyplom dla gminy Michałowice odebrał wójt , Krzysztof Grabka, podczas Wielkiej Gali Mazowsza "Samorząd i Przedsiębiorczość".


Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji