16.06.2010 22:12

Uczczono wieloletniego wójta
gminy Michałowice Romana Lawrence
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

192
16 czerwca 2010 r., w pierwszą rocznicę śmierci, została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci wieloletniego wójta gminy Michałowice Romana Lawrence - przy rondzie jego imienia.
Urząd ten sprawował ponad 14 lat. Zmarł po krótkiej chorobie 20 czerwca 2009 r. Po raz pierwszy wójtem został wybrany w 1990 r. W Michałowicach, na tej samej posesji, mieszkał od najmłodszych lat.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej prowadził wójt Krzysztof Grabka – do śmierci wójta Lawrence jego zastępca.

Krzysztof Grabka powitał wdowę po zmarłym wójcie Jadwigę Lawrence oraz gości.

W uroczystości wzięli udział: ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz - metropolita warszawski, przedstawiciel wojewody mazowieckiego Krzysztof Dąbrowski, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego Tadeusz Samborski, prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, burmistrzowie: Piastowa - Zdzisław Brzeziński, Brwinowa - Andrzej Guzik, Błonia - Zenon Reszka, Podkowy Leśnej - Andrzej Kościelny, wójtowie: gminy Raszyn - Janusz Rajkowski, gminy Stare Babice - Krzysztof Turek, zastępca burmistrza dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, komendanci policji powiatowej i gminnej oraz Straży Miejskiej w Pruszkowie, radni gminy Michałowice obecnej i poprzednich kadencji z przewodniczącym Rady Gminy Michałowice obecnej kadencji Sławomirem Walendowskim, sołtysi wsi i przedstawiciele zarządów osiedli gminy Michałowice, proboszczowie i wikarzy gminy Michałowice, przedstawiciele środowisk kombatanckich, przedstawiciele olimpijczyków i paraolimpijczyków pod przewodnictwem mecenasa, medalisty olimpijskiego Ryszarda Parulskiego, przedstawiciele firm działających na terenie gminy Michałowice, pracownicy Urzędu Gminy Michałowice, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy gminy.

- Wybór dzisiejszej daty związany jest ze zbliżającą się pierwszą rocznicą śmierci Romana Lawrence - powiedział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. - Chciałbym wyrazić ogromne zadowolenie, że tak licznie zgromadziliśmy się, aby oddać hołd człowiekowi, który nie tylko pełnił funkcję wójta przez ponad 14 lat, angażując się w sprawy naszej społeczności, ale przede wszystkim był człowiekiem o wielkim sercu.
- To symboliczne miejsce powstało z inicjatywy przyjaciół, radnych i mieszkańców gminy, którzy – co pragnę szczególnie podkreślić - są jedynymi fundatorami tablicy.
- Odsłaniana dzisiaj tablica nie jest pierwszym z działań związanych z ideą upamiętnienia tego dobrego człowieka. Nie tak dawno z inicjatywy jego przyjaciół i współpracowników rondo, na którym obecnie stoimy, zostało nazwane jego imieniem.
– Jestem głęboko przekonany, że dzięki tym wyrazom pamięci Roman pozostanie na zawsze z nami i będzie towarzyszył w pracy dla naszej gminy.

Po wójcie Grabce głos zabrał przyjaciel Romana Lawrence, przewodniczący Rady Gminy Michałowice I i II kadencji Dariusz Korpetta:
- Zgromadziliśmy się dzisiaj w Michałowicach, aby uczcić pamięć zmarłego niespodziewanie rok temu wójta gminy. Stojąc przy rondzie jego imienia odsłaniamy uroczyście tablicę pamiątkową stanowiącą wyraz naszej pamięci i podziękowania za służbę na rzecz mieszkańców gminy Michałowice.
- Roman Lawrence, mieszkaniec Michałowic, dwadzieścia lat temu został wybrany pierwszym wójtem gminy Michałowice. Te dwadzieścia lat w historii gminy to okres wielu przemian cywilizacyjnych, budowy naszego nowego, lepszego wspólnego domu. Dwadzieścia lat temu, gdy idea samorządu terytorialnego dawała pełną szansę na realizację słynnego zawołania późniejszego prezydenta RP Lecha Wałęsy: „bierzcie sprawy w swoje ręce”, Roman Lawrence nie odmówił i podjął się bardzo trudnego zadania – budowy od podstaw wspólnoty samorządowej gminy Michałowice.
- Był inicjatorem, współinicjatorem i głównym realizatorem wielu projektów, zbliżających gminę Michałowice do Europy. To między innymi dzięki jego staraniom gmina przejęła prowadzenie oświaty już w 1990 r., rozbudowała i unowocześniła trzy szkoły podstawowe i wybudowała liceum ogólnokształcące. Dokończono program wodociągowania, rozpoczęto realizację i praktycznie zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej, poprawiono stan melioracji.
- W swoim działaniu pan Roman starał się łagodzić konflikty i napięcia społeczne, dbając o równomierny rozwój całej gminy i dając szansę nie tylko największym osiedlom, ale także małym sołectwom.
- Dzięki jego staraniom rozwijały się zespoły sportowe, dla których bazę stanowią trzy hale i boiska sportowe przy każdej ze szkół.
- Dbał też wójt Lawrence o rozwój duchowy mieszkańców. Liczne imprezy kulturalne weszły do codziennego życia gminy.
- Czas, kiedy wypełniał mandat wójta gminy - dwukrotnie z woli rady, dwukrotnie z woli mieszkańców - był czasem realizacji trudnych marzeń i ambicji. Jego działalność stworzyła silne podstawy harmonijnego rozwoju całej Gminy.
- Gdy rok temu w maju, z okazji 19. rocznicy powstania samorządu terytorialnego, zaprosił do szkoły w Nowej Wsi radnych wszystkich kadencji, zadawałem sobie pytanie – dlaczego? Za rok przecież będziemy obchodzili dwudziestą: „okrągłą” rocznicę. Nie wiedziałem wówczas, że tak naprawdę będzie to nasze pożegnanie.
- Pan Roman Lawrence zmarł niespodziewanie, po krótkiej, gwałtownej chorobie 20 czerwca 2009 r., niemalże w przeddzień 19. rocznicy wyboru na funkcję wójta gminy Michałowice.
- Pozostając wdzięczni jego pamięci pragniemy, aby dzieło, które pozostawił po sobie, znalazło uznanie i pozostało w pamięci mieszkańców gminy Michałowice.

Abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski powiedział: - Wójta Romana Lawrence znałem 2 lata, od kiedy przybyłem do metropolii warszawskiej. Był wybitnym człowiekiem. W tym miesiącu mija 10. rocznica śmierci kapłana i filozofa Józefa Tischnera (zmarł 28 czerwca 2000 r. – przyp. red.). Tischner powtarzał, że najpierw jest człowiekiem, a dopiero później księdzem. Krytykowano go za to, ale on odpowiadał, żeby zostać księdzem, najpierw trzeba być człowiekiem. Roman Lawrence najpierw był człowiekiem, następnie chrześcijaninem, a później wójtem.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że jedynymi fundatorami tablicy pamiątkowej są przyjaciele, radni i mieszkańcy gminy Michałowice.

Uroczystość miała niezwykle uroczysty charakter, ale jednocześnie była spontaniczna. Przyszli na nią koledzy z dzieciństwa (np. można było usłyszeć: "z Romkiem kopałem piłkę"), sąsiedzi, znajomi, członkowie Rady Osiedla Michałowice, do której należał nim został wybrany wójtem, jego pracownicy.

Rok temu śmierć Romana Lawrence wszystkich mieszkańców Michałowic i gminy Michałowice zaskoczyła.

Tablicę odsłoniła wdowa po wójcie Jadwiga Lawrence, a poświęcił abp Kazimierz Nycz.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe kombatantów oraz szkól gminy Michałowice.


Abp. Kazimierz Nycz metropolita warszawski i Krzysztof Grabka wójt gminy


Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak