13.11.2015 23:10

Uroczystość Święta Niepodległości gminy Michałowice

244
11 listopada, jak co roku, w przepełnionym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach odbyła się gminna uroczystość Święta Niepodległości.

Ksiądz proboszcz Marek Małkiewicz odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny. W wygłoszonym przez siebie kazaniu powiedział m.in.: Dziękujemy Bogu za niepodległość. Odzyskaliśmy niepodległość, dzięki temu że zachowaliśmy wolność wewnętrzną. Ta wewnętrzna wolność pozwoliła przetrwać mimo konfiskat majątków, więzieniom, zsyłkom. Po odzyskaniu niepodległości Polacy przystąpili do pracy: jakże wiele dokonało się w naszym kraju w XX-leciu międzywojennym. W 1980 r. poczuliśmy powiew wolności – poczuliśmy, ze jesteśmy u siebie. Teraz mamy kolejną nadzieję. Wolność musi być zbudowana na prawdzie.

 

Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka przypomniał, że tu, w kościele w Michałowicach gminne uroczystości Święta Niepodległości odbywają się od kilkunastu lat. Zaczęło się to, kiedy proboszczem był ks. Leon Firlej. Wójt podziękował: obecnemu na mszy ks. prałatowi Leonowi Firlejowi, ks. Markowi Małkiewiczowi – za udostępnianie kościoła; społecznikom oraz donatorom z Opaczy-Kolonii oraz Michałowic Wsi za przygotowanie patriotycznego pikniku (stanowiska z grillami), w tym cukiernikowi Jerzemu Łukszy za wykonanie, jak co roku, 11-listopadowego tortu.

 

Msza św. zakończyła się odśpiewaniem na stojąco przez wiernych pieśni hymnicznej „Boże, coś Polskę”.

 

Po mszy odbyło się widowisko słowno-muzyczne, w wykonaniu znanych i znakomitych artystów, o patriotycznej tematyce. Prowadził je, recytował poezję, cytował wypowiedzi historycznych postaci – Tadeusz Lempkowski.

 

Pieśni patriotyczne zaśpiewali: Ewelina Hańska – sopran, Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, Jan Zakrzewski – tenor i Ryszard Morka – bas. Artystom akompaniowała orkiestra kameralna „Intermezzo” pod dyrekcją Adama Sychowskiego.

 

Widownia usłyszała: recytację wiersza „Ukochana moja ziemio / Na nic ciebie nie zamienię…” czy słowa Józefa Piłsudskiego przemawiającego do Pierwszej Kompanii Kadrowej*: „Pierwsi przekroczycie granicę rosyjską. (…) Patrzę na was jako na kadrową kompanię…” i oczywiście „Pieśń pierwszej kompanii kadrowej”: „Raduje się serce, / Raduje się dusza, / Gdy pierwsza kadrowa / Na wojenkę rusza”.

 

Artyści zaśpiewali pieśni i piosenki z różnych epok, m.in.: „Hej, hej, ułani, malowane dzieci” „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani”, czy „Warszawskie dzieci” i „Pałacyk Michla”. Niektóre utwory publiczność zaśpiewała razem z artystami. Koncert zakończył się oryginalnym bisem: kiedy licznie zgromadzona publiczność długo biła brawa, nie chcąc wypuścić śpiewaków z umownej sceny, ci zaproponowali wspólne zaśpiewanie piosenki „Przybyli ułani pod okienko”. Publiczność wykazała się oczywiście talentami wokalnymi.

 

Jak co roku na dziedzińcu kościoła odbył się patriotyczny piknik. Nie mogło na nim zabraknąć najprawdziwszej wojskowej – pysznej grochówki; uwarzonej przez Ochotniczą Straż Pożarną z Nowej Wsi. Do tortu ustawiła się dłuuuga kolejka. Tort kroili wójt Krzysztof Grabka i ks. Proboszcz Marek Małkiewicz. 

 

Na specjalnie przygotowanym stoisku młodzi wolontariusze zorganizowali loterię (każdy los wygrywał). Zbierali w ten sposób pieniądze na przyjazd w przyszłym roku do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży młodych ludzi z Białorusi.

 

Przydały się dwa rozstawione namioty, w tym jeden ogromny, gdzie uczestnicy mogli wygodnie rozsiąść się przy stołach. Deszcz bowiem, na szczęście niezbyt intensywny, przypominał, ze mamy ciepłą, ale jesień.

 

 

*Pierwsza Kompania Kadrowa – pierwszy od 1863 r. oddział wojska polskiego, sformowany do bezpośredniej walki z zaborcami w wyniku mobilizacji oddziałów Związku Strzeleckiego oraz Polskich Drużyn Strzeleckich, ogłoszonej przez Józefa Piłsudskiego. Oddział tworzony w krakowskich Oleandrach (pawilon powystawowy) 3 VIII 1914 r., wyruszył 6 VIII (o godz. 3.30) i o godzinie 9.45 przekroczył w Michałowicach (chodzi oczywiście o Michałowice koło Krakowa – red.) granicę Królestwa z zadaniem wywołania tam powstania antyrosyjskiego.

(źródło: www. bibliotekapiosenki.pl/Pierwsza_kadrowa)

 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także