01.10.2010 12:00

Uroczystości na XLVI Sesji Rady Gminy Michałowice

67
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Michałowice, 29 września br., miało miejsce uroczyste wręczenie nauczycielom aktów mianowania oraz uhonorowanie dwóch par małżeńskich za długoletnie pożycie małżeńskie.
W tym roku tytuł nauczyciela mianowanego otrzymało 9 pedagogów. Otrzymany tytuł jest uwieńczeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu oraz zdanego egzaminu końcowego.
Po złożonym ślubowaniu, wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz przewodniczący Rady Gminy Sławomir Walendowski wręczyli pedagogom z naszych szkół akty mianowania.
Wszystkim gratulujemy awansu. Życzymy sukcesów w życiu osobistym oraz w karierze zawodowej, w tym uzyskania tytułu nauczyciela dyplomowanego.

Nauczycielami, który otrzymali akty mianowania są:

Anna Mucha – Liceum Komorów
Magdalena Rogala – SP Komorów
Bożena Danieluk – SP Komorów
Marta Ciechomska – SP Michałowice
Agnieszka Mróz – SP/GM Michałowice
Aneta Wąsowicz-Ciechomska – SP/GM Michałowice
Inga Kaźmierczak – SP Michałowice
Małgorzata Grobelna – SP Nowa Wieś
Ks. Andrzej Kamiński – GM Nowa Wieś

(Ogółem w szkołach gminy Michałowice zatrudnionych jest 216 nauczycieli, z czego 41,4% posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 29,2% - mianowanego, 30,1%-kontraktowego i 2,3% - stażysty).

Kolejną uroczystością było uhonorowanie par małżeńskich. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili Państwo Barbara i Lech Janczakowie. Wójt Gminy Krzysztof Grabka w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, wręczył na ręce jubilatki Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. (Pan Janczak ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć na uroczystość)
Państwo Janczakowie od blisko pięćdziesięciu lat mieszkają w Regułach. Mają dwoje dzieci, córkę i syna, a także pięcioro wnucząt.
Drugą parą obchodzącą swój jubileusz byli Państwo Helena i Stefan Praszczałkowie. Wspólnie przeżyli aż 60-lat!!!. Mieszkają w Granicy od niemalże 30 lat. Maja pięcioro dzieci, trzy córki i dwóch synów, siedmioro wnucząt oraz pięcioro prawnucząt.

Obydwu parom, w imieniu mieszkańców gminy Michałowice, wójt Krzysztof Grabka oraz przewodniczący Rady Gminy Sławomir Walendowski złożyli najserdeczniejsze gratulacje i życzenia długich lat w zdrowiu i szczęściu. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nie mogło zabraknąć oczywiście kwiatów.Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji