03.01.2013 12:00

Uroczystości podczas sesji rady gminy

14
Podczas XXIII sesji Rady Gminy Michałowice, która miała miejsce 20 grudnia 2012 r., odbyły się dwie uroczystości: uhonorowano 60. rocznicę ślubu państwa Janiny i Stanisława Morylów oraz, z okazji odejścia na emeryturę, złożono podziękowania pani Wandzie Kłosińskiej - wieloletniej dyrektor biblioteki w Komorowie.
W listopadzie w 2012 roku państwo Janina i Stanisław Morylowie obchodzili diamentowy jubileusz małżeński. Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz przewodniczący rady Paweł Rajski złożyli jubilatom najszersze gratulacje oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne wspólne lata, wręczając kwiaty oraz specjalnie przygotowany na tę okazję dyplom.

Państwo Morylowie są mieszkańcami Michałowic. Pani Janina z gminą związana jest od dzieciństwa, gdyż wcześniej była mieszkanką Reguł, pan Stanisław pochodzi z Lwowa. Podczas wojny, na początku lat 40-tych, został wywieziony na Syberię. Jako 17 latek, wraz z utworzoną dywizją im. Tadeusza Kościuszki wrócił do Polski, gdzie walczył na froncie. Po zakończeniu działań wojennych nie miał dokąd wracać (matka zmarła jeszcze na Syberii, ojciec uznany był za zaginionego), pozostał więc w Warszawie. Na początku 1952 roku poznał panią Janinę. Ślub Państwa Morylów odbył się 11 listopada tegoż samego roku, w czasach, gdy nikt nawet nie myślał, że ten dzień stanie się Świętem Narodowym.
Przez wiele lat pani Janina pracowała jako pomoc dentystyczna w przychodni stomatologicznej w Michałowicach, pan Stanisław zaś - w Zakładach Mechanicznych Ursus, z którymi był związany przez 30 lat. W międzyczasie pełnił także funkcję ławnika sądowego oraz należał do związku kombatantów.
Obecnie są na emeryturze.
Państwo Morylowie mają dwójkę dzieci, córkę i syna oraz sześcioro wnucząt.
Jubilatom składamy jeszcze raz najlepsze życzenia.

Na sesji miała miejsce także druga uroczystość - Pani Wandzie Kłosińskiej, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie, z okazji odejścia na emeryturę wójt Krzysztof Grabka oraz przewodniczący rady Paweł Rajski złożyli podziękowania za wieloletnią pracę oraz trud włożony w rozwój Biblioteki.
Pani Wanda Kłosińska od 1985 roku kierowała Biblioteką w Komorowie. Była współtwórczynią cyklicznych imprez „W ogrodzie u Pani Marii”, jak również uczestniczyła w pracach Komitetu Organizacyjnego realizacji „Ławeczki Marii Dąbrowskiej”. Dzięki działaniom Komitetu przed biblioteką została postawiona ławeczka z siedzącą na niej postacią patronki Biblioteki. Ławeczka została ufundowana z darowizn firm i mieszkańców przede wszystkim naszej Gminy.
Pani Wanda wraz z pracownikami zapraszała mieszkańców do biblioteki nie tylko po książkę, ale także na organizowane tam spotkania literackie, wieczory muzyczne oraz wystawy malarskie. W ogrodach biblioteki im. Marii Dąbrowskiej gościli m.in. Joanna Jeżewska, Marcin Wolski i Maja Komorowska, we wnętrzu można było zapoznać się z malarstwem Elżbiety Barszczewskiej czy Jakuba Cwieczkowskiego. Biblioteka zawsze była obecna na Święcie Mieszkańców Komorowa oraz uczestniczyła i organizowała wiele akcji i przedsięwzięć, m.in. “Otwarte Ogrody”, „Biblioteka czyta dzieciom”.
Życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie w życie komorowskiej Biblioteki.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji