16.10.2018 13:45

VII kadencja dobiega końca

1212
Czas na podsumowanie VII kadencji, która upłynęła pod znakiem ciężkiej pracy i licznych sukcesów, którymi może się pochwalić nasza gmina.

Uroczystość podsumowująca i zarazem kończąca VII kadencję odbyła się 14 października w sali multimedialnej urzędu gminy, a uczestniczyli w niej m.in.: samorządowcy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, służb mundurowych, seniorów i  przedsiębiorstw.

Mijająca kadencja to ponad pół miliarda – 576 mln – wydatkowanych środków, z czego 160 mln na inwestycje i 130 mln na oświatę. Jak mówiła przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk: "nasza gmina ma duży potencjał i temu nie można zaprzeczyć, a my wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wszystkich pokoleń".

"Przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia zastanawiałem się, jakie elementy uwzględnić w podziękowaniach, czym się pochwalić, o czym mówić i wynotowałem inwestycje, które wykonaliśmy podczas tej mijającej kadencji" – mówił wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. "To jest długa lista i ogrom spraw, które w sumie są oczywiste, a czasem ich nie widać, jak 11 planów zagospodarowania przestrzennego. Ulice, drogi, sprawy związane ze sportem, szkołami, a to wszystko nie jest przypadkowe i wpisuje się w naszą gminę. To jest również wspaniała współpraca z sołectwami, osiedlami, w których funkcjonuje fundusz sołecki,  który już tak mocno się ugruntował".

Uroczystość zakończenia VII kadencji była też okazją do podziękowania za trud, jaki został włożony podczas mijającej kadencji. Symboliczne statuetki, które wspólnie wręczył wójt, Krzysztof Grabka i przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk otrzymali wszyscy uczestniczący w uroczystości:

  • radni: Hanna Brzeska-Kalczuk, Eugeniusz Hanc, Ewa Ilczyszyn, Anna Kamińska, Piotr Kamiński, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Przemysław Majtyka, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Eugeniusz Strzelecki oraz Paweł Zacny;
  • sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli: sołtys sołectwa Opacz Mała - Barbara Budzyniak, sołtys sołectwa Suchy Las - Edward Chruściak, sołtys sołectwa Opacz-Kolonia - Grażyna Grabka, sołtys sołectwa Komorów - Artur Kostera, sołtys sołectwa Reguły - Magdalena Krajnik-Partyka, sołtys sołectwa Pęcice Małe - Zdzisław Krupa, sołtys sołectwa Sokołów - Bartosz Lewandowski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów - Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice - Beata Rycerska, przewodniczący Zarządu Osiedla Granica - Paweł Łąpieś;
  • przedstawiciele jednostek organizacyjnych: Centrum Usług Wspólnych - Ewa Wierzgała, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Iwona Radzimirska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi - Jadwiga Jodłowska, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie - Małgorzata Głodowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach - Andrzej Olęcki,  Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice - Ewa Kisiel, Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie - Katarzyna Walichnowska;
  • duchowni: ks. Grzegorz Jasiński;
  • służby mundurowe: Komendant Komisariatu w Michałowicach - nadkomisarz Małgorzata Pietrusiak, Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Jerzy Sztuc, Prezes OSP w Nowej Wsi - Jerzy Pokropek,
  • przedstawiciele firm: Przychodnia Zdrowie, Przychodnia RES MED Przychodnia AMEDICA, Łuksza, Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk Zakład Usług Asenizacyjnych i Kanalizacyjnych, FAGUS, ROBOKOP, Biuro Usług Projektowych KANPRO, Wspólnota Gruntowa Nowa Wieś oraz Stowarzyszenie K40 organizujące cykl koncertów w sali multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych;
  • przedstawiciele działających na terenie gminy kół seniorów: Rejonowy Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Emerytów w sołectwie Komorów, Związek Emerytów w Granicy, Związek Emerytów w sołectwie Pęcice Małe, Związek Emerytów w Regułach, Związek Emerytów w Komorowie, Związku Emerytów w Nowej Wsi, Związku Emerytów w Michałowicach, Związku Emerytów w Opaczy-Kolonii;
  • a także kierownicy referatów urzędu gminy. 

W imieniu uhonorowanych podziękowania za wspaniałą prace podczas ostatnich 4 lat złożyła radna, Adriana Król-Popiel.

Niedzielną uroczystość uświetnił występ Olgi Bończyk, która podczas koncertu zaprezentowała m.in. piosenki ze swojej najnowszej płyty „Piąta Rano”. Dodajmy, że była to już jej druga wizyta w naszej gminie i tak, jak poprzednio, artystka zachwyciła publiczność swoim głosem.

(więcej zdjęć z uroczystości poniżej)

 

 

Zobacz także