24.06.2024 11:50

W Sokołowie brak kandydatów na sołtysa. Będzie drugie zebranie

171
W Sokołowie, w związku z brakiem kandydatów, nie wybrano sołtysa. Mieszkańców czeka powtórne zebranie.

Na 20 czerwca zostało wyznaczone zebranie mieszkańców Sokołowa, którego celem był wybór nowego sołtysa, a następnie wspierającej go rady sołeckiej.

W czwartkowy wieczór, o 19.00, w sokołowskiej świetlicy zebrało się około 50 mieszkańców. Spotkanie rozpoczęła Magdalena Zielińska, przewodnicząca zebrania.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez dotychczasowego sołtysa, Bartosza Lewandowskiego,  sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej.

Sołtys opowiadał o wielu aktywnościach w sołectwie. Zostały przeprowadzone zajęcia sportowe w świetlicy, warsztaty twórcze dla dorosłych, m.in. serowarskie, pieczenia chlebów, ozdabiania palem wielkanocnych oraz warsztaty twórcze dla dzieci.

Sołtys wraz z radą sołecką organizowali coroczne spotkania integrujące mieszkańców: święto pieczonego ziemniaka, sadzenie krokusów czy Andrzejki. Organizowano również spotkania wigilijne czy wspólne święcenie pokarmów. Dzieci zaproszone były na Dzień Dziecka czy Mikołajki.

Z funduszu sołeckiego zakupiono również bilety na występy zespołu Mazowsze w Karolinie, noworoczny koncert wiedeński w Pruszkowie oraz zorganizowano zwiedzanie zakątków warszawskiej Pragi ogórkiem.

Ważnymi inwestycjami dla wspólnoty były remont figurki Matki Boskiej oraz renowacja świetlicy.

Po wystąpieniu sołtysa przystąpiono do procedur wyborczych. Jednogłośnie wybrano trzyosobową komisję wyborczą i przewodnicząca spotkania zachęciła do zgłaszania kandydatów na sołtysa.

Niestety pomimo zachęt ze strony przewodniczącej zebrania oraz radnego Pawła Rajskiego, nikt nie zgłosił się ani nie zaakceptował propozycji kandydowania. W związku z tym zarządzono 15 minut przerwy, w czasie których trwały burzliwe rozmowy kuluarowe. Po wznowieniu, ponownie nie zgłoszono żadnego kandydata. W związku z tym przewodnicząca podjęła decyzję o zakończeniu zebrania.

Miłym akcentem kończącym zebranie były podziękowania przekazane ustępującemu sołtysowi Bartoszowi Lewandowskiemu oraz jego żonie Annie, radnej sołeckiej.

Mieszkańców sołectwa czeka powtórne zebranie wyborcze i kolejna próba wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej. 

Opublikowany przez: Paweł Jasiun

Zobacz także