16.04.2012 12:00

Wielkanocne spotkanie michałowickich seniorów

26
15 kwietnia, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się tradycyjne spotkane wielkanocne michałowickiego Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Jako pierwszy życzenia złożył Paweł Rajski, przewodniczący Rady Gminy Michałowice: – W tej świątecznej atmosferze życzę dużo dobra, również materialnego. Będąc tutaj, w szkole im. Jana Pawła II powołuję się na jej patrona, naszego patrona: byśmy, tak jak nasz papież, energię czerpali z Wielkanocy.

- Przyszliśmy tutaj z potrzeby serca i dajemy to serce innym – powiedział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. – Od pracowników urzędu i ode mnie składam najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

- Święta wielkanocne nazywamy świętami nadziei – powiedział ks. prałat Leon Firlej. – Tę nadzieję widzimy tutaj, na stole: żonkile i bukszpan przypominają, że za chwilę obudzi się przyroda. Wspominamy jednocześnie Chrystusa, który miał swój dom i pracę, a jego ostatnie dni były trudne – ale okazało się, że to nie koniec. Na co dzień borykamy się z wieloma przeciwnościami, życie pisze różne scenariusze… Na te święta życzę nadziei.

Życzenia napisanym przez siebie wierszem złożyła przewodnicząca koła michałowickich seniorów Danuta Kosieradzka: „Alleluja dziś śpiewajmy, / Bogu cześć i chwałę dajmy. / Bo zmartwychwstał nasz zbawiciel, / tego świata odkupiciel. / Zdrowia, radości i powodzenia (…) / Spokojnych świąt”.

Pobłogosławił oraz poprowadził wspólną modlitwę ks. Marek Małkiewicz, proboszcz parafii Michałowice-Opacz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Chór „Michałowiczanka”, prowadzony przez Piotra Gwiazdeckiego, rozpoczął występ od starego chrześcijańskiego pozdrowienia wielkanocnego „Surrexit Dominus vere” (zmartwychwstał Pan prawdziwie) – wykonanego na głosy. Następnie seniorzy wykonali, w głosach na przemian męskich i żeńskich, psalm 148 „Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach”. Pieśń „Alleluja, biją dzwony” została zaśpiewana z partią solową (Barbara Ciszek). Występ zakończył utwór „Alleluja, miłość twa” (w aranżacji Piotra Gwiazdeckiego). Wielkanocny repertuar został wykonany z towarzyszeniem jak zwykle gitary i saksofonu altowego – który od niedawna towarzyszy chórowi.

Wójt Grabka pochwalił chór za postępy. Co potwierdził Roman Bedyński – przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice, który od wielu lat śpiewa w znakomitym chórze warszawskim „Polonia”.

Lucyna Wasilewska wyrecytowała dwa wiersze swojego autorstwa. (Oto fragment jednego: „Alleluja zmartwychwstał Pan. / Uśmiechają się kolorowe pisanki…”).

Wśród gości byli m.in.: Halina Kosiorek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Pruszkowskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Alicja Szelągowska – członek tej komisji.

W wielkanocnej uroczystości wzięli też udział radni: Anna Olak-Popko i Eugeniusz Hanc, a także sołtys Opaczy Kolonii Grażyna Grabka.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak