07.10.2011 11:25

Wolontariat wczoraj-dziś-jutro

15
W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie. Osoby działające na tym polu określane były kiedyś mianem społeczników i altruistów. Wolontariat w Polsce, we współczesnym tego słowa rozumieniu funkcjonuje od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Impulsem jego rozwoju stało się powstanie Centrum Wolontariatu w Warszawie, które jest pośrednikiem między wolontariuszami a instytucjami i osobami prywatnymi, które tego wsparcia potrzebują. Współczesna idea wolontariatu rozumiana jako bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie, ma obecnie szeroki wymiar społeczny, różne postaci oraz formy, rozpościera się na coraz większe obszary życia angażując wciąż nowe osoby i instytucje.

Na terenie naszej gminy również szerzymy idee nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wolontariatu. W związku z tym zaczęliśmy realizować program „Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminne Centrum Wolontariatu” którego celem jest pobudzenie aktywności obywatelskiej, wzrost aktywności osób i instytucji na rzecz społeczności lokalnej, szerzenie idei wolontariatu a także znalezienie obszarów w których możemy pomóc oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom naszej społeczności.

Wolontariat stały realizujemy w ośrodku poprzez projekt „Łączmy pokolenia”, czyli wolontariat na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz projekt „Pogotowie lekcyjne” który jest wolontariatem na rzecz dzieci i młodzieży.

Wolontariat akcyjny to kolejna forma przeznaczona dla osób chcących włączyć się aktywnie w życie gminy, bierzemy udział w akcjach takich jak „Podziel się z sąsiadem”, „Mikołajkowa Niespodzianka”, „Nakrętka”, „Dzień Dziecka”.

Miejscem skupiającym wolontariuszy z terenu Gminy Michałowice jest Klub Wolontariusza działający przy tutejszym GOPSie. W ramach działalności Klubu, odbywają się spotkania, wyjścia, warsztaty i spotkania mające na celu pogłębić wiedzę i umiejętności wolontariuszy, wymienić się doświadczeniami, zintegrować i wspólnie spędzić czas z innymi osobami które chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.
Kolejnym miejscem w których możemy znaleźć wolontariuszy są Szkolne Kluby Wolontariusza, zrzeszające młodzież, chcącą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Kto może zostać wolontariuszem? Każdy! Bez względu na wiek, płeć, zamożność i poziom wykształcenia. Wystarczy tylko chęć zaangażowania się i odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Wolontariat to nie tylko dawanie i pomaganie to również branie. Nieodzownym elementem jakie dostaje się jako wolontariusz, jest satysfakcja z wykonywanej pracy, uśmiech dziecka któremu pomagamy jak i uśmiech starszego, często samotnego człowieka. Praca wolontarystyczna daje możliwość pozyskania nowych umiejętności, organizacyjnych czy interpersonalnych, a także wykorzystania i kształtowania swoich mocnych stron.

Chcesz zostać wolontariuszem?
Dołącz do 5 milionów wolontariuszy działających na terenie naszego kraju!
Wystarczy zgłosić się do koordynatorów wolontariatu
Pani Magdaleny Kwiatkowskiej lub Pani Marty Nowak
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi,
przy ulicy Głównej 52a w poniedziałki w godz. 9.00- 17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00- 16.00,
telefonicznie pod numerem 758- 27- 93, bądź drogą elektroniczną wolontariat@michalowice.pl

koordynator wolontariatu Marta Nowak

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji