14.10.2020 17:50

Wrześniowe ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW MICHAŁOWIC-WSI

156
We wrześniu odbyły się dwa zebrania mieszkańców Michałowic-Wsi, 7 i 24 września br. Obydwa zwołał sołtys, Tomasz Malinowski.

Celem zebrania zwołanego 7 września było podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.,  wskazanie propozycji do przyszłorocznego budżetu gminy oraz przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej  za ubiegły rok.  Konieczność zwołania drugiego zebrania,  24 września, wynikała z niemożliwości zrealizowania z funduszu sołeckiego zadania zaproponowanego przez mieszkańców podczas spotkania, które odbyło się 7 września (monitoring miejscowości). Mieszkańcy ponownie więc decydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Ostatecznie kwota 71 728,94 zł została przeznaczona na:

  • organizację zajęć rekreacyjnych i sportowych – 23 569,60 zł
  • zakupy związane z organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych – 4 159,34 zł
  • organizację aktywności kulturalnych – 37 400 zł
  • zakupy związane z organizacją aktywności kulturalnych – 6 600 zł

W pierwszym zebraniu uczestniczyło 22 mieszkańców Michałowic- Wsi oraz Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice oraz radni: Adriana Król-Popiel i Maciej Polarczyk oraz dzielnicowy - sierż. szt. Kamil Więch. W drugim – 6 mieszkańców. 

Podczas zebrania, które odbyło się 7 września,  poprzednia sołtys Michałowic-Wsi, Adriana Król-Popiel przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 8 września 2019 r. do czasu, gdy pełniła tę funkcję, do lipca br.  Odbyły się: cykl warsztatów kulinarnych dla dzieci i dorosłych, zabawa ostatkowa, wyjazdy do teatru, zajęcia sportowe (zumba i fitness) oraz  impreza mikołajkowa organizowana wraz z sołectwem Opacz-Mała. W związku z pandemią koronawirusa wiele planowanych przedsięwzięć nie odbyło się.  Sołtys przyjmowała także wiele  zgłoszenia od mieszkańców, na bieżąco kierując je do rozpatrzenia przez urząd gminy.  

Wśród zgłoszonych przez mieszkańców propozycji do budżetu gminy znalazły się: m.in.  budowa ronda u zbiegu ulic: Borowskiego, Poniatowskiego i Kasztanowej, wraz z chodnikami i połączeniem ciągów pieszo jezdnych, zakup terenu na rogu ul. Kasztanowej i Kolejowej z przeznaczeniem na miejsce spotkań plenerowych mieszańców, pozyskanie gruntu pod budowę świetlicy, wykonanie projektu i przebudowa ul. Szarej, budowa ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż ulicy Parkowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej na tej ulicy, wznowienie działania systemu "Rower gminny" w Michałowicach-Wsi, uruchomienie transportu wewnątrzgminnego – w szczególności do kolejki WKD, budowa miejsca do jazdy rowerami – pump truck, realizacja nasadzeń wzdłuż ulic serwisowych trasy ekspresowej, budowa monitoringu oraz stworzenie skutecznego systemu kontroli wywozu odpadów.

W sprawach wniesionych dyskutowano o wielu sprawach m.in. dewastacji nawierzchni dróg przez firmy realizujące gminne inwestycje, koncepcji zagospodarowania terenów przy zbiornikach retencyjnych, o kortach tenisowych, a także konieczności przekierowania oświetlenia  latarni celem doświetlenia skrzyżowania ul. Kasztanowej i ul. Kolejowej.

Zebranie protokołował Piotr Ćwiertniewski.  

 

Autor: zdjęcia: Mariusz Marcysiak
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także