19.10.2020 10:40

Wrześniowe zebranie mieszkańców Sokołowa

91
We piątek, 18 września, odbyło się zebranie mieszkańców Sokołowa. Zebranie zgromadziło w świetlicy Oaza Spokoju 7 mieszkańców sołectwa. Zwołał je i prowadził Bartosz Lewandowski, sołtys Sokołowa.

Uczestniczyli w nim: Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, Beata Rycerska, przewodnicząca rady gminy oraz  Edward Kozłowski, radny. 

Jednym z pierwszych punktów zebrania było przedstawienie przez sołtysa sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres 23 września 2019 r.  - 18 września  2020 r.  Bartosz Lewandowski  omówił wydarzenia, które zostały zrealizowane w ostatnim roku. Były to m.in: piknik, który jest już tradycją Sokołowa "Święto pieczonego ziemniaka", Impreza andrzejkowa dla dorosłych, spotkanie wigilijne mieszkańców oraz Mikołajki dla dzieci. Cykliczne w świetlicy miały miejsce także zajęcia sportowe – zumba i pliates. Sołtys i rada sołecka zajmowali się także bieżącymi sprawami Sokołowa. Wiele problemów zostało zgłoszonych bezpośrednio do urzędu gminy.

Głównym powodem zwołania zebrania mieszkańców było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych sołectwa Sokołów, które w przyszłym roku wyniosą 38 316,38 zł. Mieszkańcy jednogłośnie  zdecydowali o następującym przeznaczeniu tych funduszy na:

  • imprezy kulturalne – 10 0000 zł
  • odnowienie figurki stanowiącej dziedzictwo kulturowe Sokołowa – 20 0000 zł
  • zakupy przemysłowe – 2 316,38 zł
  • zakup biletów  na wydarzenia kulturalne  i aktywizujące mieszkańców – 6 000 zł

Kolejnym punktem zebrania były propozycje mieszkańców do budżetu gminy Michałowice na rok 2021. Mieszkańcy zgłosili  m.in.  doprowadzenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do budynków przy ul. Sokołowskiej, w stronę Janek,  oraz przy ul. Rodzinnej, w stronę nr 68, jak również konieczność wybudowanie progów  zwalniających na tej ostatniej drodze. Wśród propozycji znalazły się także: wykonanie krawężników i odwodnienia wzdłuż ul. Rodzinnej, gdzie jeszcze ich nie ma,  posadzenie nowych drzew wzdłuż tej ulicy oraz postawienie tablicy informacyjnej obok przystanku autobusu szkolnego, a także utworzenie nowej drogi pomiędzy halą Panattoni a działkami przy ul. Rodzinnej.  

Na zakończenie zebrania, w sprawach wniesionych,  mieszkańcy dyskutowali o konieczność naprawy chodnika na ul. Rodzinnej, przekopaniu rowu znajdującego się na tyłach świetlicy Oaza Spokoju oraz postawieniu barierek przy przejściu dla pieszych w ul. Sokołowskiej. 

Autor: zdjęcia: Marcin Bójko
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także