23.09.2020 15:35

Wrześniowe zebranie mieszkańców Suchego Lasu

158
10 września odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Suchy Las. Zwołał i prowadził je Edward Chruściak, sołtys Suchego Lasu. Odbyło się ono w budynku świetlicy. Uczestniczyło w nim 14 mieszkańców.

W zebraniu wzięli udział:  Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, Edward Kozłowski, radny oraz asp. Paweł Biegalewski, dzielnicowy.  

Podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczęło się od przedstawienia przez sołtysa sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej. Na przestrzeni roku zostały zorganizowane m.in. zajęcia sportowe, spotkania świąteczne, Biesiada sąsiedzka, wyjazd do teatru, a dla dzieci - piknik z okazji Dnia Dziecka.  Wraz z Kołem Kobiet Kreatywnych z Suchego Lasu przygotowano punkty żywieniowe podczas półmaratonu „Lasy nad Utratą”.   Ponadto zakupiono namioty wykorzystywane do imprez plenerowych. 

Podczas zebrania mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu środków z funduszu soleckiego, który dla Suchego Lasu wyniesie w przyszłym roku 24 519, 16 zł.  Mieszkańcy jednogłośnie głosowali za następującym przeznaczeniem tych funduszy:

  • zakupy przemysłowe związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną sołectwa  – 4 000 zł
  • usługi związane z organizacją  imprez kulturalnych – 12 000 zł
  • usługi związane z organizacją zajęć gimnastycznych dla dorosłych, dzieci i seniorów – 4 000 zł
  • zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych – 4 5916 zł.

Sołtys i rada sołecka Suchego Lasu zgłosili do budżetu gminy na rok 2021 kilka wniosków dotyczących ulicy Księdza Michała Woźniaka, która obecnie znajduje się w zarządzie powiatu pruszkowskiego. A są nimi: przejęcie własności tej ulicy przez gminę, wprowadzenie ograniczenia prędkości, a także zakazu wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. Ponadto zostało zgłoszone wykonanie adaptacji akustycznej sali w miejscowej świetlicy.

Dodatkowo mieszkańcy wnieśli o  remont ul. Gromadzkiej oraz chodnika przy ul. Księdza Michała Woźniaka.  

W sprawach wniesionych dyskutowano o komunikacji autobusowej dla młodzieży oraz oczyszczeniu i naprawie przepustów w rowie melioracyjnym.

Autor: zdjęcia: Mariusz Marcysiak
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także