05.04.2011 12:00

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

5
Waldemar Widlicki, mieszkaniec i sołtys miejscowości Pęcice, będzie reprezentował gminę Michałowice w Radzie Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Pruszkowskiego
Wybory odbyły się 3 kwietnia 2011 r. Prawo kandydowania do Izb Rolniczych oraz uczestniczenia w głosowaniu przysługiwało osobom fizycznym i prawnym będącym podatnikami podatku rolnego i dochodowego z działów produkcji rolnej.
Uprawnionych do głosowania w naszej gminie było 269 osób. Frekwencja w wyborach wyniosła 8,6%. Waldemar Widlicki był jedynym kandydatem i zyskał akceptację wszystkich głosujących.

Izby Rolnicze działają na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i wpływają na kształtowanie polityki rolnej w kraju oraz uczestniczą w jej realizacji.


Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji