15.04.2015 07:45

Wybory na osiedlu Michałowice

811
13 kwietnia 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyły się wybory przewodniczącego zarządu, którym został Mariusz Kaźmierczak i członków Zarządu Osiedla Michałowice.

Uprawnionych do głosowania było 2357 mieszkańców Michałowic, w zebraniu wzięły udział 172 osoby – było to najliczniejsze zebranie wyborcze osiedla Michałowice.

 

Na przewodniczącą zebrania – zarządzeniem wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabki, zgodnie ze statutem osiedla – została powołana Karolina Borecka, pracownik Urzędu Gminy Michałowice, przez uczestników zebrania zostali wybrani: na wiceprzewodniczącego zebrania – Krzysztof Bielecki, na sekretarza – Paweł Cichocki.

 

Na przewodniczącego zarządu zgłoszone zostały 3 kandydatury - Mariusza Kaźmierczaka, Beaty Rycerskiej i Romana Bedyńskiego. Do zarządu kandydowało 12 osób. Wybrani zostali: przewodniczącym zarządu Mariusz Kaźmierczak, a członkami 9-osobowego zarządu – Beata Rycerska, Antoni Nassalski, Robert Latusek, Rafał Wójcik, Jarosław Hirny-Budka, Lech Szyndler, Igor Pietkiewicz, Barbara Łapińska-Heldt oraz Paweł Cichocki.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Michałowice w kadencji 2011–2015 wygłosił przewodniczący tego zarządu Roman Bedyński. Jak stwierdził przewodniczący: na wyróżnienie i podziękowanie zasługują zwłaszcza: Maria Marczak, Beata Rycerska, Janusz Sieciński i Paweł Cichocki, którzy organizowali wiele zajęć i kursów, finansowanych z budżetu gminy w ramach funduszu osiedla (zajęcia gimnastyczne, taneczne, komputerowe, rodzinne imprezy plenerowe, bale z licznym udziałem dzieci, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży). Z inicjatywy Janusza Siecińskiego nadano imiona rondom, które znajdują się przy Zespole Szkół w Michałowicach – rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz rondo jego żołnierza, mieszkańca Michałowice – im. Kapitana Henryka Łagodzkiego. Zarząd zajmował się zgłaszaniem do urzędu gminy wniosków i pilnował realizacji tych wniosków. Dotyczyło to głównie inwestycji drogowych oraz irygacyjnych. Zarząd opiniował projekty przebudowy ulic.

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także