17.03.2011 12:00

Wybory przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica)

94
We środę, 16 marca, odbyły się wybory przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica). Przewodniczącą zarządu została Agnieszka Kaczorowska – Budek. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy i Paweł Rajski, przewodniczący rady gminy. Zebranie wyborcze prowadziła Zofia Idzikiewicz, sekretarz gminy.
Komorów jest kolejną miejscowością, w której odbyły się wybory do władz lokalnych. Przewodniczącą Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) została Agnieszka Kaczorowska-Budek. Głosowało na nią 88 osób. Jej konkurentem był Wojciech Asiński, którego poparły 52 osoby.
Obydwaj kandydaci byli w większości znani mieszkańcom Komorowa i Granicy. Agnieszka Kaczorowska-Budek była członkiem zarządu w latach 2008-2011, w wyborach samorządowych w 2010 roku kandydowała na radną. Natomiast Wojciech Asiński był przewodniczącym Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) w 2007 roku. Lecz z powodu natłoku pracy zawodowej musiał zrezygnować z tej funkcji.
Agnieszka Kaczorowska-Budek jako nowa przewodnicząca, podziękowała za zaufanie i powiedziała, że będzie starała się skutecznie dać o dobro Komorowa i Granicy. Jednym z ważniejszych jej celów jest to, aby nasza okolica nie stała się przeludnionym przedmieściem Pruszkowa.

Drugie głosowanie dotyczyło wyboru członków zarządu. Do zarządu weszło dziewięć osób. Największą liczbę głosów zdobyła Maria Walter-Kochel, na którą głosowały 104 osoby. W wyborach uczestniczyło 129 mieszkańców Komorowa i Granicy. Maria Walter-Kochel, mieszka w Granicy. Prezentując swoją kandydaturę powiedziała, że pragnie zająć się problematyką rodzinną, a szczególnie dziećmi. Tak by każde dziecko mogło rozwijać swoje zdolności oraz umiejętności, które w przyszłości pomogą w budowaniu większej świadomości społecznej. Maria Walter-Kochel jest matką 6 dzieci.

Do Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) weszli również: Marek Biskot, Małgorzata Brykalska, Jerzy Cichecki, Michał Jeżewski, Elżbieta Wyżycka, Marta Lewin, Tadeusz Sztec i Grzegorz Tyszko.

Krzysztof Grabka, wójt naszej gminy, który wraz z Pawłem Rajskim, przewodniczącym rady, uczestniczy we wszystkich zebraniach wyborczych w gminie Michałowice, pogratulował zwycięzcom i życzył owocnej współpracy.

Zanim odbyło się głosowanie, Michał Jeżewski, dotychczasowy przewodniczący zarządu, przekazał sprawozdanie z prac zarządu ( pełna wersja będzie dostępna na oficjalnej stronie zarządu: www.komorow.pl)

Zebranie wyborcze trwało przeszło trzy godziny. Wybory przewodniczącego i członków zarządu zdominowały zebranie mieszkańców Osiedla Komorów (Komorów, Granica.)
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała