24.03.2011 10:10

Wybory przewodniczącego zarządu
i Zarządu Osiedla Michałowice
ZMIANA WARTY

90
23 marca, w środę, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie ogólne mieszkańców, na którym wybrano przewodniczącego zarządu - Romana Bedyńskiego i Zarząd Osiedla Michałowice: Pawła Cichockiego, Jerzego Habera, Marię Marczak, Grażynę Matysiak, Bożenę Michalską, Piotra Mruka, Helenę Nassalską, Beatę Rycerską i Janusza Siecińskiego.
Uprawnionych do głosowania jest 2308 mieszkańców osiedla Michałowice, a w wyborach wzięły udział 92 osoby. W głosowaniu na przewodniczącego zarządu osiedla Bożena Michalska otrzymała 33 głosy, a Roman Bedyński 55.

Na przewodniczącą nie kandydowała Anna Olak-Popko, przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice przez dwie kadencje: 2003-2006 i 2007-2010, teraz radna Rady Gminy Michałowice.

W sprawozdaniu z działalności przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla Anna Olak-Popko wymieniła m.in.: zakończenie budowy parku w Michałowicach zwanego Otwartą Strefą Rekreacji, postawienie pojemników do segregacji odpadów, zainstalowanie przenośnej toalety przy stacji WKD, przekazanie pieniędzy na wykonanie monitoringu w okolicach stacji WKD, udział przy zorganizowaniu gminnego festynu, uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji.

W międzyczasie wykonywania procedur głosowania, w tzw. sprawach wniesionych omawiano przede wszystkim sprawę podłączenia osiedla Michałowice do własnego ujęcia wody. Odwiert został wykonany, na budowę ujęcia przeznaczono działkę, ale sprawę od lat blokuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Dysponuje ono siecią wodociągów i nie chce zrezygnować z zysków, jakie przynosi dostarczanie wody. Różne aspekty tego zagadnienia przedstawiał wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka.

Niemal tyle samo czasu co omawianie sprawy ujęcia wody dla zachodniej części gminy zajęło wójtowi odpowiadania na pytania dotyczące budowy ratusza. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat.

W każdym zebraniu wyborczym do sołectw i zarządów osiedli naszej gminy bierze udział przewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski. Również tym razem przedstawił on koncepcję pracy rady. Są to trzy kierunku działań: 1) sprawy doraźne, 2) rozbudowa infrastruktury oraz 3) opracowanie studium przestrzennego zagospodarowania i opierając się na tym studium przygotowanie planów przestrzennego zagospodarowania. Przewodniczący omówił mechanizmy porozumiewania się mieszkańców z przedstawicielami lokalnej władzy i realizacji celów, czyli gminnych inwestycji. Zachęcał do korzystania z tych mechanizmów.Mgr inż. Roman Bedyński – przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice
w Michałowicach mieszka od 12 lat. Rok temu przeszedł na emeryturę. Jak powiedział prezentując się wyborcom, wolny czas chce przeznaczyć dla mieszkańców osiedla. Jako społecznik posiada duże doświadczenie: w Warszawie był radnym gminy Centrum i dzielnicy Ochota. Ukończył Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEL) na Politechnice Warszawskiej. W swojej bogatej karierze zawodowej był pracownikiem naukowym Instytutu Energetyki i OBRC przy SPEC, wykładowcą w Instytucie Politechnicznym w Hoon w Libii, specjalistą w Centrali Handlu „Megadex” oraz dyrektorem fabryki rur preizolowanych dla ciepłownictwa „Finpol Rohr” w Warszawie, a ostatnio dyrektorem KWH Pipe, fińskiej fabryki polietylenowych rur dla wodociągów i kanalizacji w Kleszczowie.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak